Obavijest o zahtjevu za stavljanje genetički modificirane hrane za životinje prvi put na tržište Bosne i Hercegovine

Na osnovu člana 16., stav (4) Pravilnika o uslovima i postupku izdavanja odobrenja za stavljanje genetički modificirane hrane i hrane za životinje prvi put na tržište Bosne i Hercegovine i zahtjevima koji se odnose na njihovu sljedivost i označavanje („Službeni glasnik BiH“, br. 78/12 i 62/15) obavještavamo javnost da je 28. februara 2017. godine Agencija za sigurnost hrane Bosne i Hercegovine primila zahtjev preduzeća WINGS d.o.o., I Krajiškog korpusa 140, 78000 Banja Luka za stavljanje na tržište hrane za životinje koja sadrži genetički modificiranu soju (MON-Ø4Ø32-6) pod trgovačkim nazivom „Sojina sačma 46%“ na tržište Bosne i Hercegovine.

Shodno odredbama člana 16. stav (3) Pravilnika o uslovima i postupku izdavanja odobrenja za stavljanje genetički modificirane hrane i hrane za životinje prvi put na tržište Bosne i Hercegovine i zahtjevima koji se odnose na njihovu sljedivost i označavanje, Agencija je dostavila na razmatranje Vijeću za GMO kopiju zahtjeva za izdavanje rješenja o odobrenju za stavljanje na tržište hrane za životinje koja sadrži GMO.

Vijeće za GMO, shodno članu 56. Zakona o genetički modificiranim organizmima (“Službeni glasnik BiH”, broj 23/09) i članu 18. Pravilnika o uslovima i postupku izdavanja odobrenja za stavljanje genetički modificirane hrane i hrane za životinje prvi put na tržište Bosne i Hercegovine i zahtjevima koji se odnose na njihovu sljedivost i označavanje, daje mišljenje o podnesenom zahtjevu za izdavanje rješenja o odobrenju za stavljanje na tržište hrane za životinje koja sadrži GMO.