Obilježen završetak Twinning light projekta

Završna konferencija Twinning light projekta ˝Podrška jačanju izvoznog potencijala u oblasti poljoprivrednih proizvoda i hrane u Evropsku uniju˝ održana je 09. februara 2015. godine u Sarajevu. 

Agencija za sigurnost hrane Bosne i Hercegovine, kao jedna od dvije vodeće korisničke institucije u Bosni i Hercegovini, je u saradnji sa Upravom za hranu i veterinarstvo Republike Litvanije, u okviru projekta realizovala praktične obuke subjekata u poslovanju sa hranom i nadležnih institucija entiteta i Brčko distrikta BiH. Osnovni cilj projekta bilo je unaprjeđenje kapaciteta subjekata u poslovanju sa hranom i nadležnih institucija u Bosni i Hercegovini za ispunjavanje standarda i zahtjeva EU, koji su potrebni za izvoz hrane iz Bosne i Hercegovine na tržište Evropske unije, te doprinos daljem napretku zemlje na putu kao EU.

U obraćanju učesnicima konferencije, doc.dr.sci Sejad Mačkić, direktor Agencije za sigurnost hrane Bosne i Hercegovine zahvalio je predstavnicima Delegacije Evropske unije na podršci u pripremi i realizaciji ovog izuzetno značajnog projekta, kako za nadležne institucije svih nivoa u sistemu sigurnosti hrane u Bosni i Hercegovini, tako i za subjekte u poslovanju sa hranom, koji su u sklopu ekspertskih misija dobili konkretne primjedbe i preporuke, koje bi trebali ispoštovati da bi mogli izvoziti hranu životinjskog porijekla na tržište Evropske unije.

Naglasio je da je ovaj projekt dao veliki doprinos u kontinuiranom procesu doedukacije predstavnika nadležnih institucija u Bosni i Hercegovini i subjekata u poslovanju sa hranom, koji Agencija sprovodi od svog osnivanja, a sve u cilju što bolje implementacije važećih propisa o hrani u Bosni i Hercegovini.

Direktor Agencije je upoznao učesnika konferencije da je na prijedlog Agencije za sigurnost hrane Bosne i Hercegovine, u saradnji sa nadležnim institucijama entiteta i Brčko distrikta BiH, Vijeće ministara Bosne i Hercegovine u proteklom periodu donijelo 135 propisa o hrani, koji su usklađeni sa legislativom Evropske unije, što je obaveza naše zemlje prema Sporazumu o stabilizaciji i pridruživanju.

Takođe je istaknuo zadovoljstvo ocjenom da je u Bosni i Hercegovini uspostavljen solidan zakonski osnov za proizvodnju i izvoz mlijeka na tržište Evropske unije, koja je navedena u izvještaju inspekcije Ureda za hranu i veterinarstvo Evropske unije nakon misije sprovedene u januaru 2014. godine.

Međutim, naveo je da je pred subjektima u poslovanju sa hranom i nadležnim institucijama u Bosni i Hercegovini još mnogo zajedničkih izazova koje je neophodno savladati kako bi se unaprijedio nivo zaštite zdravlja i interesa potrošača u Bosni i Hercegovini, a potencijalnim izvoznicima omogućili preduslovi za izvoz hrane na tržište Evropske unije. U tematskom dijelu konferencije, direktor Agencije je održao prezentaciju u kojoj je iznio prijedloge i preporuke Agencije u cilju jačanja sistema sigurnosti hrane u Bosni i Hercegovini.