Objavljena dva izvještaja o kumulativnoj procjeni rizika od ostataka pesticida u hrani

Rizik za potrošače uslijed izloženosti ostacima pesticida u hrani trenutno se procjenjuje za svaku supstancu pojedinačno. Međutim, mnogi pesticidi imaju sličan efekt i njihov utjecaj na ljudsko zdravlje može biti veći u kombinaciji, nego individualno.

Stoga je Evropska agencija za sigurnost hrane (European Food Safety Authority, EFSA) razvila metodologiju za provođenje kumulativne procjene rizika (Cumulative Risk Assessment, CRA) od ostataka pesticida u hrani. Razvijena je i procedura za uspostavljanje kumulativnih grupa za procjenu pesticida (Cumulative Assessment Groups, CAGs) na osnovu njihovih zajedničkih toksikoloških efekata.

Kao dio programa razvoja metodologije za provođenje kumulativne procjene rizika nastale su dvije pilot procjene rizika. Jedna se odnosi na hronične efekte na tiroidni sistem, a druga na akutne efekte na nervni sistem. Dokumenti su dostupni na sljedećim linkovima:

Pilot procjene zasnovane su na kumulativnim grupama za procjenu pesticida za svaki od četiri razmotrena efekta u okviru procjene. Dvije kumulativne grupe korištene za procjenu efekta na štitnjaču sadržavale su pojedinačno 124 i 18 aktivnih supstanci, dok su druge dvije kumulativne grupe korištene za procjenu učinka na nervni sistem pojedinačno sadržavale 100 i 47 supstanci.

Generalni zaključak za obje procjene je da je rizik za potrošače uslijed kumulativne izloženosti pesticidima kroz ishranu, s različitim stupnjevima sigurnosti, ispod vrijednosti koje bi zahtijevale regulatornu akciju za sve grupe populacije koje su bile obuhvaćene procjenom.

Izvještaji su finalizirani nakon dvomjesečnog perioda konzultacija u kojem je EFSA dobila vrijedne povratne informacije brojnih zainteresovanih strana, uključujući nacionalne institucije, akademsku zajednicu, nevladine organizacije i komercijalna udruženja. U sklopu konzultacija, održan je i sastanak sa zainteresovanim stranama na kojem je razjašnjena metodologija i rezultati rada.

U predstojećem periodu bit će provedene procjene efekta pesticida na druge organe i tjelesne funkcije. EFSA trenutno, u saradnji sa Evropskom komisijom, priprema sveobuhvatni plan za provođenje procjena.

Zakonodavstvom EU o maksimalno dozvoljenim nivoima ostataka pesticida (Maximum Residue Lelvels, MRLs) propisano je da odluke o određivanju MRL trebaju uzeti u obzir kumulativni efekt pesticida kada budu dostupne metode za procjenu takvog efekta. Dodatno, zakonodavstvo kojim je regulisano stavljanje pesticida na tržište propisuje da pesticidi ne bi trebali imati štetan efekt na ljude, uključujući kumulativni efekt.