Objavljena Odluka o uspostavljanju Odbora za koordinaciju informacija u poljoprivredi

U “Službenom glasniku BiH”, broj 24/16 od 5.4.2016. godine objavljena je Odluka o uspostavljanju Odbora za koordinaciju informacija u poljoprivredi, kojom je za člana Odbora u ime Agencije za sigurnost hrane Bosne i Hercegovine imenovan Dragan Tomović, a za zamjenskog člana Ivan Bubalo.

Zadaci Odbora propisani navedenom Odlukom, između ostalog, obuhvaćaju koordiniranje razvoja usklađenog i integrisanog informacijskog sistema u poljoprivredi BiH, uz konsultacije nadležnih državnih, entitetskih i organa Brčko Distrikta BiH, te koordiniranje između različitih struktura koje rade na statističkim pitanjima u poljoprivredi i službama informisanja na svim nivoima.

Odbor koji je formirao ministar vanjske trgovine i ekonomskih odnosa Bosne i Hercegovine Mirko Šarović, također je zadužen za koordiniranje postupnog uvođenja informacijskog sistema u poljoprivredi shodno EU koji uključuje, ali se ne ograničava na: popis u poljoprivredi BiH, Mrežu računovodstvenih podataka BiH (u daljnjem teksu: MRP) i Komitet za praćenje MRP-a, Poljoprivredni tržišni informacijski servis, te druge informacije koje zahtijeva EU i druge međunarodne organizacije.

Agencija za sigurnost hrane Bosne i Hercegovine će, kao i dosad, pružati podršku svim nadležnim institucijama u Bosni i Hercegovini u cilju što bržeg i efikasnijeg preuzimanja i primjene standarda EU u našoj zemlji.