Objavljene specifikacije proizvoda koji su u proceduri registracije oznaka

Specifikacije prehrambenih proizvoda koji su u proceduri registracije naziva zaštićenom oznakom porijekla, odnosno zaštićenom oznakom geografskog porijekla, objavljene su 12. februara 2020. godine, u skladu s članom 12., stav (9) Pravilnika o sistemima kvaliteta za prehrambene proizvode („Službeni glasnik BiH“, broj 90/18), na zvaničnoj web stranici Agencije za sigurnost hrane Bosne i Hercegovine. Zahtjevi za registraciju naziva zaštićenom oznakom  podneseni su za sljedeće proizvode:

  • „Visočka pečenica“ – zahtjev za registraciju naziva zaštićenom oznakom geografskog porijekla,
  •  „Livanjski izvorni sir“ – zahtjev za registraciju naziva zaštićenom oznakom porijekla,
  •  „Livanjski sir“ – zahtjev za registraciju naziva zaštićenom oznakom geografskog porijekla i
  •  „Nevesinjski krompir“ – zahtjev za registraciju naziva zaštićenom oznakom geografskog porijekla.

Sadržaj zahtjeva objavljen je u „Službenom glasniku BiH“, broj 10/20 od 11. februara 2020. godine čime je započeo rok od dva mjeseca za ulaganje prigovora na objavljeni zahtjev, kako je propisano članom 13. Pravilnika o  o sistemima kvaliteta za prehrambene proizvode. Prigovor se podnosi na obrascu izjave o prigovoru iz Aneksa IV. navedenog pravilnika ako:

  1. zahtjev za registraciju nije u skladu s odredbama člaka 4. stav (1) tač. k) i l) i st. (2) i (3) i člana 48. ovog pravilnika, ili
  2. bi predložena registracija oznake ugrozila postojanje potpuno ili djelimično identične oznake ili žiga ili postojanje proizvoda koji se nalaze na tržištu najmanje pet godina prije dana objavljivanja zahtjeva u “Službenom glasniku BiH” u skladu s članom 12. stav (9) ovog pravilnika, ili
  3. je oznaka, za čiju je registraciju podnesen zahtjev, po svojoj prirodi generička, o čemu podnosilac mora dostaviti potrebne dokaze.

Specifikacije proizvoda dostupne su na sljedećem linku.