Obuka o izgradnji kapaciteta za procjenu rizika u oblasti sigurnosti hrane i hrane za životinje i razvoju baze podataka o hemijskim kontaminantima

Obuka na temu „Izgradnja kapaciteta za procjenu rizika u oblasti sigurnosti hrane i hrane za životinje i razvoju baze podataka o hemijskim kontaminantima“ održana je u okviru Projekta razvoja tržišne poljoprivrede II (FARMA II), u periodu od 20.- 22. juna 2017. godine u Mostaru.

Obuka je bila namijenjena službenicima Agencije za sigurnost hrane Bosne i Hercegovine koji rade na poslovima prikupljanja podataka u svrhu procjene rizika. Obuku je vodila Andrea Gross-Bošković, direktorica Hrvatske agencije za hranu.

U okviru obuke analiziran je zakonodavni okvir u Bosni i Hercegovini za prikupljanje podataka o kontaminantima u svrhu procjene rizika te postojeći način prikupljanja podataka. Predstavljena je metodologija za procjenu rizika od kontaminanata koju koristi Hrvatska agencija za hranu te zahtjevi Evropske agencije za sigurnost hrane (EFSA) za prikupljanje podataka o kontaminantima. U završnom dijelu obuke, učesnici su zajedno sa ekspertom razmatrali potencijalne ključne korake za uspostavu sistema za prikupljanje podataka o kontaminantima u Bosni i Hercegovini.