Održan sastanak direktora Agencije i ministra poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede RS

Dr.sci. Džemil Hajrić, direktor Agencije za sigurnost hrane Bosne i Hercegovine, održao je 29. maja 2020. godine u Banja Luci sastanak sa prof.dr. Borisom Pašalićem, ministrom poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede u Vladi Republike Srpske. Na sastanku je razgovarano o saradnji Agencije i Ministarstva u implementaciji zajedničkih aktivnosti čiji je cilj zaštita zdravlja i interesa potrošača. S tim u vezi, jedna od tema sastanka bilo je provođenje  Višegodišnjeg programa kontrole (monitoring) ostataka pesticida u i na hrani biljnog i životinjskog porijekla koji je u skladu sa koordinisanim višegodišnjim programom kontrole koji se provodi u državama Evropske unije. Sastanku su, također, prisustvovali predstavnici Republičke uprave za inspekcijske poslove RS koja učestvuje u realizaciji Programa kontrole (monitoring) ostataka pesticida u i na hrani biljnog i životinjskog porijekla u Bosni i Hercegovini, i to Slobodan Cvijanović, glavni republički inspektor za hranu i Dragan Mataruga, glavni republički inspektor za poljoprivredu.

Direktor Agencije istaknuo je značaj provođenja Programa kontrole ostataka pesticida sa aspekta zaštite zdravlja potrošača, ali i u kontekstu izvoza hrane biljnog porijekla iz Bosne i Hercegovine. Prema podacima za 2019. godinu, vrijednost izvoza voća, povrća i prerađevina od voća i povrća iz Bosne i Hercegovine iznosila je 188 miliona KM i zabilježila je rast od četiri procenta u odnosu na prethodnu godinu.

Sagovornici su razmijenili informacije i o drugim značajnim aktuelnostima u oblasti sigurnosti hrane, kao što je početak realizacije IPA 2018 Twinning projekta „Podrška EU izgradnji kapaciteta i postupnom usklađivanju propisa o sigurnosti hrane u Bosni i Hercegovini s EU Acquis“ te prikupljanje podataka potrebnih za izvještavanje Evropske agencije za sigurnost hrane (EFSA).