Održan sastanak v.d. direktora Agencije i ministra vanjske trgovine i ekonomskih odnosa Bosne i Hercegovine

Dr.sci. Džemil Hajrić, v.d. direktora Agencije za sigurnost hrane Bosne i Hercegovine, održao je 3. jula 2020. godine u Sarajevu sastanak sa Stašom Košarcem, ministrom vanjske trgovine i ekonomskih odnosa Bosne i Hercegovine. Na sastanku su analizirane dosadašnje zajedničke aktivnosti dviju institucija u vezi sa omogućavanjem preduslova za unaprjeđenje izvoza prehrambenih proizvoda iz Bosne i Hercegovine. Također je razgovarano o ključnim mjerama koje je potrebno preduzeti da bi se kreirao povoljniji ambijent za bosanskohercegovački prehrambeni sektor u dijelu koji se odnosi na nadležnosti Agencije za sigurnost hrane Bosne i Hercegovine.

Dr.sci. Džemil Hajrić upoznao je ministra Košarca o trenutnim aktivnostima koje Agencija provodi s ciljem zaštite interesa potrošača, omogućavanja potrošačima da izvrše izbor u vezi s hranom koju konzumiraju te zaštite interesa proizvođača.

Agencija za sigurnost hrane Bosne i Hercegovine i Ministarstvo vanjske trgovine i ekonomskih odnosa Bosne i Hercegovine kontinuiranu sarađuju, a posebno je ta saradnja intenzivna u segmentima pripreme propisa iz oblasti sigurnosti hrane, ispunjavanja obaveza iz oblasti evropskih integracija te provođenja aktivnosti na osnovu Državnog godišnjeg programa za zaštitu potrošača u Bosni i Hercegovini.