Održan sastanak federalne ministrice obrazovanja i nauke i direktora Agencije za sigurnost hrane Bosne i Hercegovine

Prof. dr. Jasna Duraković, federalna ministrica obrazovanja i nauke i dr.sci. Džemil Hajrić, direktor Agencije za sigurnost hrane Bosne i Hercegovine održali su danas u Mostaru sastanak na kojem je razgovarano o saradnji dviju institucija. S obzirom da je Agencija za sigurnost hrane Bosne i Hercegovine obavezna pružati naučne savjete, te naučnu i tehničku podršku zakonodavstvu i politici Bosne i Hercegovine u svim oblastima koje imaju direktan ili indirektan uticaj na sigurnost hrane i hrane za životinje, sagovornici su razmijenili mišljenja o modalitetima saradnje.

Ministrica Duraković je istakla da su neophodne zajedničke aktivnosti koje je u predstojećem periodu potrebno realizirati u skladu s odredbama Zakona o genetički modificiranim organizmima.

Naime, entitetska ministarstva nauke, uz saglasnost organa entiteta, kantona i Brčko Distrikta BiH nadležnih za oblasti poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede i mišljenja ostalih nadležnih organa, nadležna su za ograničenu upotrebu genetički modificiranih organizama u kontroliranim zatvorenim sistemima. Agencija za sigurnost hrane Bosne i Hercegovine, u svom dijelu nadležnosti propisanih Zakonom o GMO i podzakonskim aktima uspješno je uredila sistem izdavanja odobrenja za stavljanje na tržište genetički modificirane hrane za životinje.

„Bila mi je čast i zadovoljstvo podijeliti naša iskustva u implementaciji Zakona o GMO s federalnom ministricom obrazovanja i nauke. Osiguranje visokog nivoa zaštite života i zdravlja ljudi, životinja i okoliša, uz istovremeno djelotvorno funkcioniranje tržišta Bosne i Hercegovine je smisao i svrha rada Agencije. Stoga nastojimo održavati i razvijati saradnju sa svim institucijama koje, u skladu s važećim propisima, imaju ulogu u sistemu sigurnosti hrane u Bosni i Hercegovini“, izjavio je nakon sastanka dr.sci Džemil Hajrić, direktor Agencije za sigurnost hrane Bosne i Hercegovine.

Na sastanku je razgovarano i o drugim aktuelnim temama iz oblasti nauke i biotehnologije, a iskazan je obostrani interes za unaprjeđenje saradnje dviju institucija.