Održan sastanak Mreže organizacija u oblasti sigurnosti hrane i hrane za životinje

Prvi sastanak Mreže organizacija u oblasti sigurnosti hrane i hrane za životinje koja je formirana s ciljem promoviranja aktivne naučne, stručne i tehničke saradnje u oblasti sigurnosti hrane i hrane za životinje u Bosni i Hercegovini održan je 5. novembra 2019. godine u Mostaru.

Na sastanku su učestvovali predstavnici 13 instituta, zavoda i fakulteta iz Bosne i Hercegovine koji su razmijenili mišljenja i prijedloge o mogućnostima saradnje u okviru Mreže organizacija. Predstavnici Agencije za sigurnost hrane Bosne i Hercegovine predstavili su model razmjene informacija u okviru Mreže, kao i mogućnost posredovanja Agencije u povezivanju sa institucijama iz zemalja Evropske unije.

Članice Mreže također su upoznate s mogućnošću iskazivanja interesa za projekte dostupne u okviru „EU Risk assessment agende/EU RAA“ Evropske agencije za sigurnost hrane (EFSA), kao i s drugim mogućnostima saradnje s EFSA-om posredstvom Agencije za sigurnost hrane Bosne i Hercegovine kao kontakt tačke EFSA-e.

Mreža organizacija u oblasti sigurnosti hrane i hrane za životinje u Bosni i Hercegovini formirana je na osnovu prijava na javni poziv Agencije za sigurnost hrane Bosne i Hercegovine od 17. juna 2019. godine, a dosad joj je pristupilo 16 instituta, zavoda i fakulteta.

mreza sastanak2

 

m.o3

Uslovi koje određena organizacija treba ispunjavati kako bi bila uvrštena u Mrežu organizacija u oblasti sigurnosti hrane i hrane za životinje, kao i odgovarajući obrasci za prijavu dostupni su na sljedećem linku.