Održan sastanak o razmjeni informacija u oblasti sigurnosti hrane

Na poziv Agencije za sigurnost hrane Bosne i Hercegovine u prostorijama Federalne uprave za inspekcijske poslove FBiH, održan je sastanak kome su prisustvovali predstavnici Agencije, Ureda za veterinarstvo BiH, Federalne uprave za inspekcijske poslove, Inspektorata Republike Srpske i Inspektorata Brčko distrikta Bosne i Hercegovine. Sastanak je rezultat nastavka saradnje između nadležnih organa i na njemu su razmatrani stručno-tehnički apsekti u području razmjene informacija u oblasti sigurnosti hrane.