Održan sastanak sa ministrom poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Republike Srpske

Direktor Agencije za sigurnost hrane Bosne i Hercegovine mr.sci Džemil Hajrić i predsjednica Upravnog odbora Agencije Dušanka Tegeltija održali su u petak, 13. januara 2017. godine u Banja Luci radni sastanak sa Stevom Mirjanićem, ministrom poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Republike Srpske i saradnicima.

Na sastanku je razgovarano o radu predstavnika Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede RS u Upravnom odboru Agencije, kao i trenutnim aktivnostima i izazovima sa kojima se suočavaju nadležne institucije za sigurnost hrane u Bosni i Hercegovini.

Direktor Agencije predstavio je na sastanku aktivnosti planirane Programom rada Agencije za 2017. godinu, a koje se shodno Zakonu o hrani („Službeni glasnik BiH“, broj 50/04) provode u saradnji sa nadležnim organima entiteta i Brčko distrikta BiH.