Održan sastanak sa predstavnicima Udruženja Pomozi.ba i Fondacije Mozaik

Predstavnici Udruženja Pomozi.ba i Fondacije Mozaik, Elvir Karalić i Zoran Puljić, posjetili su 8. septembra 2022. godine Agenciju za sigurnost hrane Bosne i Hercegovine te su tom prilikom održali radni sastanak sa dr.sci. Slobodanom Dojčinovićem, zamjenikom direktora i Maidom Mujkić, stručnim savjetnikom u Agenciji.

Na sastanku je razgovarano o saradnji Agencije sa navedenim nevladinim organizacijama, posebno o mogućnosti stvaranja potrebnih pravnih i tehničkih pretpostavki za doniranje hrane pred istek roka trajanja te smanjenje nepotrebnih gubitaka hrane koja bi bila veoma dragocjena za rad humanitarnih udruga.

Učesnici sastanka saglasni su da je, imajući u vidu aktuelnu ekonomsku i socijalnu situaciju u Bosni i Hercegovini, neophodno smanjiti gubitke hrane te poticati subjekte u poslovanju sa hranom na doniranje hrane humanitarnim organizacijama. Prema iskustvima pojedinih zemalja, upravo je doniranje hrane jedan od najboljih načina za smanjenje gubitaka hrane, što je jedan od globalnih izazova.

Zamjenik Dojčinović je predstavio pravni osnov koji se odnosi na označavanje hrane i rokove trajanja hrane te istaknuo da Agencija za sigurnost hrane Bosne i Hercegovine podržava inicijativu za doniranje hrane i smanjenje gubitaka hrane, ali uz istovremeno osiguravanje zaštite zdravlja potrošača.

Velika količina hrane koja se gubi duž proizvodnog lanca ili u fazi gotovog proizvoda umanjuje vrijednost poljoprivredne proizvodnje i proizvodnje hrane, stvara velike ekonomske gubitke te dovodi do značajnog gubitka ograničenih prirodnih resursa, kao što su svjetske zalihe vode. Prema podacima Organizacije za hranu i poljoprivredu Ujedinjenih naroda (FAO), na globalnom nivou, u različitim fazama lanca snabdijevanja, godišnje se izgubi trećina proizvedene količine hrane.