Održan sastanak sa proizvođačima maslinovog ulja

U cilju što bolje implementacije propisa o maslinovom ulju u Mostaru je danas održan sastanak predstavnika Agencije za sigurnost hrane Bosne i Hercegovine i proizvođača maslinovog ulja. Službenici Agencije su upoznali proizvođače sa njihovim obavezama u pogledu implementacije propisa, koji omogućuju zaštitu zdravlja i interesa potrošača, kao i ravnopravan položaj i zaštitu interesa proizvođača na tržištu Bosne i Hercegovine.

 

Kao što je poznato, maslinovo ulje ima određena svojstva, posebno organoleptička i nutritivna, koja, uzimajući u obzir troškove proizvodnje, omogućuju veću tržišnu cijenu u odnosu na većinu drugih biljnih masti i ulja.

 

Na prijedlog Agencije za sigurnost hrane Bosne i Hercegovine, u saradnji sa nadležnim organima entiteta i Brčko distrikta, Vijeće ministara Bosne i Hercegovine je donijelo Pravilnik o tržišnim standardima za maslinovo ulje („Službeni glasnik BiH“, broj 81/12), Pravilnik o metodama analize maslinovog ulja („Službeni glasnik BiH“, broj 68/13) i Pravilnik o ovlašćivanju panela za organoleptičku analizu djevičanskih maslinovih ulja („Službeni glasnik BiH“, broj 74/14).

 

Pravilnikom o tržišnim standardima za maslinovo ulje propisana je kategorizacija, naziv i definicije ulja, tehnološki postupci koji se primjenjuju u proizvodnji i preradi ulja, ambalaža i uvjeti pakiranja, te dodatni ili specifični podaci koji trebaju biti navedeni kod označavanja ulja.

 

Proizvođači maslinovog ulja iskazali su veliki interes za dalje aktivnosti Agencije u pogledu implementacije navedenih propisa, posebno za učešće u radu panela za organoleptičku analizu djevičanskih maslinovih ulja, koje na prijedlog Agencije ovlašćuje Vijeće ministara Bosne i Hercegovine.