Održana ekspertska misija o sistemu registracije zaštićenih oznaka

Ekspertska misija o sistemu registracije zaštićenih oznaka prehrambenih proizvoda održana je u periodu od 11.-15. aprila 2022. godine u Mostaru. Misija je organizirana u sklopu IPA Twinning projekta „Podrška EU izgradnji kapaciteta i postepenom usklađivanju u sektoru sigurnosti hrane u Bosni i Hercegovini s pravnom stečevinom EU”.

Eksperti iz Ministarstva poljoprivrede, hrane i šumarstva Republike Italije zajedno sa službenicima Agencije za sigurnost hrane Bosne i Hercegovine proveli su evaluaciju sistema registracije zaštićenih oznaka prehrambenih proizvoda u Bosni i Hercegovini.  U sklopu ekspertske misije analizirane su odredbe Pravilnika o izgledu i načinu korištenja zaštićenog znaka oznake porijekla, oznake geografskog porijekla i oznake garantirano tradicionalnog specijaliteta prehrambenih proizvoda („Službeni glasnik BiH“, broj 82/19) i Pravilnika o sistemima kvaliteta za prehrambene proizvode („Službeni glasnik BiH“, broj 90/18) te su razmijenjena mišljenja o prijedlozima izmjena i dopuna važećih propisa u Bosni i Hercegovini s ciljem usaglašavanja istih s Uredbom (EU) 2021/2117 Evropskog parlamenta i Vijeća od 2. decembra 2021. godine.

U studiji o oznakama geografskog porijekla koju je Evropska komisija objavila 2020. godine utvrđeno je da je prodajna vrijednost proizvoda sa zaštićenim nazivom u prosjeku dvostruko veća nego za slične proizvode bez zaštite. U studiji je godišnja prodajna vrijednost proizvoda zaštićenih oznakom geografskog porijekla procijenjena na 74,76 milijardi eura, pri čemu je više od 20 % tog iznosa prihod od izvoza u treće zemlje.

Zaključno s krajem marta ove godine, u Evropskoj uniji je registrirano 3458 naziva, i to 1624 naziva vina, 1576 naziva prehrambenih proizvoda i poljoprivrednih prehrambenih proizvoda te 258 naziva jakih alkoholnih pića.

U skladu s odredbama Pravilnika o sistemima kvaliteta za prehrambene proizvode u Bosni i Hercegovini je trenutno pet zaštićenih oznaka prehrambenih proizvoda, od kojih dva proizvoda nose registriranu oznaku porijekla (Livanjski izvorni sir i Drvarski mućeni pekmez od drenjina), a tri proizvoda oznaku geografskog porijekla (Visočka pečenica, Livanjski sir i Nevesinjski krompir).