Održana ekspertska misija na temu „Laboratorijska analiza prisustva pesticida i kontaminanata u hrani“

Agencija za sigurnost hrane Bosne i Hercegovine je, u saradnji sa TAIEX-om (Technical Assistance and Information Exchange), instrumentom Evropske komisije za tehničku podršku i razmjenu informacija, u periodu od 20.-24.06.2016. godine u Mostaru održala ekspertsku misiju na temu „Laboratorijska analiza prisustva pesticida i kontaminanata u hrani“.

Organizacija misije je imala za cilj pružanje pomoći nadležnim organima u BiH i laboratorijskom osoblju prilikom sprovođenja službenih kontrola prisustva pesticida i  kontaminanata u hrani, uključujući procedure uzorkovanja i metode analize pesticida, a ista se realizovala putem predavanja, odnosno prezentacija, te putem posjete laboratorijama za kontrolu hrane. Ekspertskoj misiji su prisustvovali predstavnici nadležnih institucija BiH, entiteta i Brčko distrikta BiH.

U sklopu ekspertske misije izvršena je posjeta laboratorijima Federalnog agromediteranskog zavoda u Mostaru i Poljoprivrednog instituta Republike Srpske u Banjaluci, tokom koje se ekspert Evropske komisije upoznao sa stanjem u ovim laboratorijima, opremom i kadrom koje oni posjeduju, te identifikovao probleme s kojim se susreću u svom radu.