Održana I sjednica Komisije za priznavanje prirodnih mineralnih i prirodnih izvorskih voda

Prva sjednica Komisije za priznavanje prirodnih mineralnih i prirodnih izvorskih voda formirane na osnovu Odluke o osnivanju Komisije za priznavanje prirodnih mineralnih i prirodnih izvorskih voda u Bosni i Hercegovini („Službeni glasnik BiH“, broj 93/16) održana je 15. decembra 2016. godine u Mostaru.

Shodno odredbama Pravilnika o prirodnim mineralnim i prirodnim izvorskim vodama („Službeni glasnik BiH“, br. 26/10 i 32/12) navedenom Odlukom Vijeća ministara u Komisiju su imenovani predstavnici Agencije za sigurnost hrane Bosne i Hercegovine, Ministarstva vanjske trgovine i ekonomskih odnosa Bosne i Hercegovine, Vlade Brčko Distrikta Bosne i Hercegovine – Odjel za zdravstvo i ostale usluge, Ministarstva zdravlja i socijalne zaštite Republike Srpske, Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Republike Srpske, Federalnog ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva i Federalnog ministarstva zdravstva.

Komisija priznaje svu prirodnu mineralnu i prirodnu izvorsku vodu koja se stavlja na tržište u Bosni i Hercegovini, a Agencija za sigurnost hrane Bosne i Hercegovine donosi rješenje kojim utvrđuje da je voda proizvedena, uskladištena i stavljena u promet u skladu sa odredbama Pravilnika o prirodnim mineralnim i prirodnim izvorskim vodama. Shodno odredbama Pravilnika o stonim vodama (“Službeni glasnik BiH”, br. 40/10 i 43/10), Komisija priznaje i vodu koja se pod nazivom “stona voda” može stavljati na tržište Bosne i Hercegovine.