Održana obuka o označavanju hrane

Obuka na temu „Opći i posebni zahtjevi za označavanje hrane, oglašavanje hrane, obmanjujuće informacije i prevare s hranom, te tvrdnje o hrani“ održana je 18. i 19. oktobra u Mostaru u organizaciji Agencije za sigurnost hrane Bosne i Hercegovine. Obuka je organizovana u sklopu IPA 2018 Twinning projekta „Podrška EU izgradnji kapaciteta i postepenom usklađivanju u sektoru sigurnosti hrane u Bosni i Hercegovini sa pravnom stečevinom EU“.

Na obuci su, pored službenika Agencije za sigurnost hrane BiH, učestvovali predstavnici nadležnih inspekcijskih organa u Bosni i Hercegovini, odnosno inspektori za hranu, veterinarski i sanitarni inspektori, koji u svom svakodnevnom radu vrše nadzor nad provođenjem propisa iz ove oblasti.

Učesnicima su predstavljeni opći zahtjevi o označavanju hrane prema Uredbi (EU) 1169/2011, kojima je obuhvaćeno označavanje nutritivne vrijednosti, zahtjevi za upakovanu i neupakovanu hranu, označavanje alergena, prehrambenih aditiva, kofeina, ulja i masti i transmasti u hrani.

Kroz praktičnu vježbu i diskusiju prikazano je objektivno informisanje, kao i pogrešno označavanje, te primjeri koji dovode u obmanu potrošače. Posebna pažnja posvećena je prehrambenim i zdravstvenim tvrdnjama.

Pružanjem informacija o hrani treba se postići visok nivo zaštite zdravlja i interesa potrošača uspostavom osnove pomoću koje će krajnji potrošači biti informisani pri odabiru hrane i pomoću kojih će koristiti hranu na siguran način, sa posebnim naglaskom na zdravstvene, privredne, okolišne, socijalne i etičke okolnosti.

Cilj propisa o informacijama o hrani jest postići slobodan protok hrane koja se zakonito proizvodi i stavlja na tržište, vodeći, prema potrebi, računa o zaštiti legitimnih interesa proizvođača, te promovisanju proizvodnje kvalitetnih proizvoda.