Održana obuka o principima i tehnikama uzorkovanja hrane u svrhu službene kontrole

U organizaciji Agencije za sigurnost hrane Bosne i Hercegovine, u Mostaru je 8. i 9. februara 2023. godine održana „Obuka o principima i tehnikama uzorkovanja hrane u svrhu službene kontrole“. Obuci su prisustvovali inspektori za hranu, veterinarski, sanitarni i poljoprivredni inspektori sa svih administrativnih nivoa u Bosni i Hercegovini.

Eksperti iz Italije i Mađarske predstavili su pravni okvir i metode koje se primjenjuju u zemljama Evropske unije za uzorkovanje i laboratorijske analize mikrobioloških parametara u hrani i hrani za životinje. Inspektori iz Bosne i Hercegovine razmijenili su sa predavačima praktična iskustva u vezi sa uzorkovanjem hrane i hrane za životinje u svrhu službene kontrole, uključujući vrstu i veličinu uzorka, a razgovarano je i o mogućim pogreškama prilikom uzorkovanja hrane.

Učesnicima obuke predstavljen je i pravni okvir, kao i iskustva zemalja EU koja se odnose na metode uzorkovanja hrane u svrhu službene kontrole ostataka pesticida, kontaminanata i genetički modificiranih organizama u hrani i hrani za životinje.

Obuka je organizirana u sklopu IPA Twinning projekta „Podrška EU izgradnji kapaciteta i postepenom usklađivanju sa pravnom stečevinom EU u sektoru sigurnosti hrane u Bosni i Hercegovini“.