Održana Radionica o upravljanju epidemijama čiji je uzrok ili put prenosa hrana

Radionica o upravljanju epidemijama čiji je uzrok ili put prenosa hrana na kojoj su predstavnici nadležnih institucija iz Savezne Republike Njemačke i Bosne i Hercegovine razmatrali ključne aspekte procjene i komunikacije rizika te upravljanja rizikom u kriznim situacijama održana je u periodu od 22.-26. oktobra 2018. godine na Ilidži. Organizirana je u saradnji Agencije za sigurnost hrane Bosne i Hercegovine sa Saveznim institutom za procjenu rizika (Bundesinstitut für Risikobewertung, BfR) i Saveznim uredom za zaštitu potrošača i sigurnost hrane (Bundesamt für Verbraucherschutz und Lebensmittelsicherheit, BVL) i uz finansijsku podršku Saveznog ministarstva hrane i poljoprivrede (Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft, BMEL).

Ova aktivnost pripremljena je i realizirana u okviru tehničke podrške Vlade Savezne Republike Njemačke za unapređenje poljoprivrednog sektora u Bosni i Hercegovini, a dogovorena je u procesu prilagodbe trgovinskog dijela Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju nakon pristupanja Republike Hrvatske Evropskoj uniji.

Učesnicima Radionice uvodnim govorima obratili su se dr.sci Džemil Hajrić, direktor Agencije za sigurnost hrane Bosne i Hercegovine, prim. dr. Draženka Malićbegović, pomoćnik ministra civilnih poslova Bosne i Hercegovine, Zlatan Vujanović, ministar trgovine u Vladi Federacije Bosne i Hercegovine, Jonas Türk, predstavnik Ambasade Savezne Republike Njemačke u Bosni i Hercegovini te dr. Nicole Gollnick (BfR). Svi govornici istaknuli su značaj međusektorske saradnje u Bosni i Hercegovini u prevenciji i odgovoru na epidemije čiji je uzrok ili put prenosa hrana.

bfr2

Interaktivna Radionica pružila je predstavnicima nadležnih institucija u Bosni i Hercegovini, kao ciljnoj grupi, detaljan uvid u iskustva nadležnih institucija u Saveznoj Republici Njemačkoj u upravljanju epidemijama čiji je uzrok ili put prenosa hrana. Kroz kombinaciju teoretskog i praktičnog rada razmijenjena su iskustva i predstavljene prednosti koje donosi adekvatna primjena procedura analize rizika te blagovremena i koherentna komunikacija rizika.

bfr3

bfr4

U okviru radionice provedena je simulacija epidemije čiji je uzročnik Salmonella Enteritidis koja je, u skladu sa zamišljenim scenarijem, obuhvatila 34 oboljele osobe u oba entiteta i Brčko distriktu. Na ovom primjeru ukazano je na zdravstvene i socio-ekonomske aspekte kriznih situacija u oblasti sigurnosti hrane i javnog zdravstva