Održana TAIEX ekspertska misija o implementaciji higijenskog paketa

U organizaciji Agencije za sigurnost hrane Bosne i Hercegovine, uz tehničku podršku Evropske komisije, u Mostaru je od 20.-24. novembra 2017. godine održana TAIEX ekspertska misija o implementaciji higijenskog paketa.

Na prijedlog Agencije za sigurnost hrane Bosne i Hercegovine i Ureda za veterinarstvo Bosne i Hercegovine, Vijeće ministara BiH je 2012. godine donijelo tzv. „higijenski paket“, koji obuhvaća skup propisa koji se odnose na opće higijenske mjere za hranu, mjere u higijeni hrane životinjskog porijekla, postupke službenih kontrola te uslove zdravlja životinja za proizvodnju hrane koja je namijenjena za ishranu ljudi.

Bosna i Hercegovina je trenutno u fazi implementacije higijenskog paketa koji, između ostalog, podrazumijeva uspostavljanje sistema službenih kontrola hrane i hrane za životinje u skladu sa standardima EU.

Predstavnici Agencije za sigurnost hrane BiH, Ureda za veterinarstvo BiH, te nadležnih entitetskih, kantonalnih i inspekcijskih organa Brčko distrikta BiH su od strane eksperata iz Španije i Austrije upoznati sa najboljim praksama zemalja EU vezanim za pravila službenih kontrola (pristup zasnovan na riziku), uspostavljanju i implementaciji višegodišnjih kontrolnih planova, zahtjevima EU za HACCP i fleksibilnosti za male proizvođače te o drugim ključnim segmentima implementacije higijenskog paketa.

taiex2

 

taiex3

 

Dnevni red i osnovne informacije o ekspertskoj misiji dostupni su na linku.