Održana TAIEX ekspertska misija o usklađivanju legislative o GMO

S ciljem analize legislative Bosne i Hercegovine u oblasti genetički modificiranih organizama, Agencija za sigurnost hrane Bosne i Hercegovine je, uz tehničku podršku Evropske komisije, organizovala TAIEX ekspertsku misiju koja je održana u periodu od 2.-6. decembra 2019. godine u Mostaru. U realizaciji misije učestvovali su predstavnici nadležnih institucija Bosne i Hercegovine, Federacije BiH, Republike Srpske i Brčko distrikta BiH.

Učesnicima je prezentovan pravni okvir u Bosni i Hercegovini kojim su regulisani postupak i uslovi za ograničenu upotrebu, prekogranični prenos, namjerno uvođenje u okoliš i stavljanje na tržište genetički modificiranih organizama i proizvoda koji se sastoje, sadrže ili potječu od genetički modificiranih organizama.

Tokom ekspertske misije predstavljen je i cjelokupni pravni okvir EU kojim je uređena oblast GMO u hrani i hrani za životinje, kao i specifična iskustva Republike Hrvatske u implementaciji legislative o GMO, uključujući način odobravanja i službenih kontrola GMO u hrani i hrani za životinje, namjerno uvođenje GMO u okoliš i način na koji je uređen rad referentnih laboratorija za GMO.

Nakon donošenja Zakona o GMO („Službeni glasnik BiH“, broj 23/09) u Bosni i Hercegovini, u Evropskoj uniji je donesena Direktiva (EU) 2015/412 Evropskog parlamenta i Vijeća od 11. marta 2015. o izmjeni Direktive 2001/18/EZ u pogledu mogućnosti država članica da ograniče ili zabrane uzgoj genetički modificiranih organizama (GMO) na svom državnom području. Preuzimanje ove Direktive u pravni okvir u Bosni i Hercegovini također je bila jedna od tema razmatranih u okviru ekspertske misije koju je predvodila Valentina Zoretić-Rubes, voditeljica Službe za epidemiologiju i GMO u Ministarstvu zdravstva Republike Hrvatske.