Održana TAIEX Radionica o implementaciji „higijenskog paketa“

TAIEX Radionica o implementaciji „higijenskog paketa“ na kojoj su učestvovali službenici nadležnih institucija u sistemu sigurnosti hrane u Bosni i Hercegovini održana je 18. i 19. decembra 2018. godine u Mostaru.

Eksperti iz Austrije i Španije upoznali su predstavnike nadležnih institucija u Bosni i Hercegovini s odredbama „higijenskog paketa“ i najboljim praksama EU koje se odnose na zahtjeve za implementaciju Sistema analize opasnosti i kritičnih kontrolnih tačaka (HACCP, Hazard Analysis Critical Control Points) i fleksibilnost njegove primjene u subjektima s malim obimom proizvodnje.

Pravilnikom o higijeni hrane („Službeni glasnik BiH“, broj 4/13) subjektima u poslovanju s hranom propisana je obaveza uspostavljanja, implementacije i održavanja stalnog postupka ili postupaka zasnovanih na principima HACCP. Ovaj koncept omogućava da se postupak baziran na HACCP principima primjeni sa fleksibilnošću kako bi se osigurala primjena u svim situacijama, uključujući i subjekte s malim obimom proizvodnje.

Na Radionici su također predstavljeni zahtjevi za implementaciju Sistema upravljanja sigurnošću hrane (Food Safety Management System, FSMS) čiji je cilj osigurati sigurnost hrane shodno važećem zakonodavstvu.

Rad.hp2

Rad.hp3

Agencija za sigurnost hrane Bosne i Hercegovine organizovala je ovu radionicu uz podršku Evropske komisije u okviru TAIEX (Technical Assistance and Information Exchange) Instrumenta koji služi za tehničku podršku i razmjenu informacija, odnosno za pružanje kratkoročne tehničke pomoći novim državama članicama te zemljama u procesu pristupanja Evropskoj uniji u oblastima preuzimanja zakonodavstva EU i njegove implementacije.

Dnevni red radionice i održane prezentacije možete pogledati i preuzeti na linku:

https://webgate.ec.europa.eu/TMSWebRestrict/resources/js/app/#/library/detail/67766