Održane obuke o implementaciji Pravilnika o pružanju informacija potrošačima o hrani

Kako bi se pružila podrška subjektima u poslovanju sa hranom i nadležnim institucijama entiteta i Brčko distrikta BiH, Agencija za sigurnost hrane Bosne i Hercegovine je organizirala obuke pod nazivom „Teorijski i praktični trening za subjekte u poslovanju sa hranom o implementaciji ključnih odredbi Pravilnika o pružanju obavijesti potrošačima o hrani („Službeni glasnik BiH“, broj 68/13), sa specifičnim osvrtom na izračunavanje nutritivnih vrijednosti“. Učesnicima obuka pružena je tehnička pomoć po pitanju označavanja, oglašavanja i prezentacije hrane, i to kroz prezentacije pod sljedećim naslovima:

  • Predstavljanje podataka o sastavu hrane, dostupne baze podataka i njihova primjena (nutritivna deklaracija) – dr.sci Darja Sokolić, načelnica Odjeljenja za upravljanje podacima i ishranu, Hrvatska agencija za hranu;
  • Predstavljanje nutritivne tablice na osnovu Uredbe (EU) br. 1169/2011 – prof.dr.sci Daniela Čačić Kenjerić, Prehrambeno-tehnološki fakultet Osijek;
  • Praktično predstavljanje alata za izračunavanje elemenata nutritivne deklaracije (energetske vrijednosti i količine hranjivih tvari) – prof.dr.sci Daniela Čačić Kenjerić, Prehrambeno-tehnološki fakultet Osijek;
  • Praktični primjeri primjene Vodiča za izračunavanje energetske vrijednosti hranjivih tvari – prof.dr.sci Daniela Čačić Kenjerić, Prehrambeno-tehnološki fakultet Osijek i
  • Akrilamid u hrani – rizici i preporuke – mr.sci Zehra Gilić, šef Odsjeka za patogene mikroorganizme, Agencija za sigurnost hrane Bosne i Hercegovine.

Obuke su održane 27. februara 2018. godine u Mostaru i 2. marta 2018. godine u Banja Luci u okviru projekta USAID/Sweden FARMA II, a u njihovu organizaciju bile su uključene Privredna komora Federacije BiH i Privredna komora Republike Srpske.

Farma edu2

Farma edu3

Farma edu4

Farma edu5

Farma edu6