Omogućen nastavak procesa priznavanja prirodnih mineralnih, prirodnih izvorskih i stonih voda u Bosni i Hercegovini

Na prijedlog Agencije za sigurnost hrane Bosne i Hercegovine u saradnji sa nadležnim organima entiteta i Brčko Distrikta Bosne i Hercegovine, Vijeće ministara Bosne i Hercegovine je na 9. sjednici održanoj 18. juna 2020. godine donijelo Odluku o osnivanju Komisije za priznavanje prirodnih mineralnih, prirodnih izvorskih i stonih voda u Bosni i Hercegovini.

Donošenjem ove Odluke imenovan je novi saziv Komisije za priznavanje prirodnih mineralnih, prirodnih izvorskih i stonih voda u Bosni i Hercegovini koji će nastaviti proces priznavanja prirodnih mineralnih, prirodnih izvorskih i stonih voda u Bosni i Hercegovini. Također su omogućene pretpostavke za praćenje stanja u oblasti prirodnih mineralnih, prirodnih izvorskih i stonih voda u Bosni i Hercegovini.

Komisija za priznavanje prirodnih mineralnih, prirodnih izvorskih i stonih voda u Bosni i Hercegovini, shodno važećim propisima, nakon razmatranja predmeta i dostavljene dokumentacije u istom, daje Mišljenje o priznavanju prirodne mineralne, prirodne izvorske ili stone vode koja se stavlja na tržište Bosne i Hercegovine.

Agencija za sigurnost hrane Bosne i Hercegovine, u skladu sa Mišljenjem Komisije, donosi Rješenje kojim se potvrđuje da je voda proizvedena, uskladištena i stavljena u promet u skladu sa odredbama važećih propisa te da se ista može stavljati na tržište Bosne i Hercegovine kao „prirodna izvorska“, „prirodna mineralna“ ili „stona voda“.

Da bi neka voda bila priznata kao prirodna mineralna ili prirodna izvorska voda, u skladu sa zahtjevima iz Pravilnika o prirodnim mineralnim i prirodnim izvorskim vodama (“Službeni glasnik BiH”, br. 26/10 i 32/12), mora biti zdravstveno ispravna i po svom sastavu zadovoljavati zahtjeve geoloških i hidroloških ispitivanja, fizičkih i fizičko-hemijskih ispitivanja, organoleptičkih svojstava, hemijskih ispitivanja, mikrobioloških ispitivanja na izvoru, farmakoloških, fizioloških i kliničkih ispitivanja.

Na tržištu Bosne i Hercegovine trenutno se nalazi 26 prirodnih mineralnih voda i 27 prirodnih izvorskih  voda. Listu priznatih prirodnih mineralnih i prirodnih izvorskih voda možete pogledati na linku.

Shodno odredbama  Pravilnika o stonim vodama („Službeni glasnik BiH“, br. 40/10 i 43/10), devet priznatih stonih voda trenutno se nalazi na tržištu Bosne i Hercegovine. Lista stonih voda u Bosni i Hercegovini dostupna je ovdje.