Općina Konjic iskazala interes za registraciju oznaka prehrambenih proizvoda

Dr.sci. Džemil Hajrić, direktor Agencije za sigurnost hrane Bosne i Hercegovine bio je 3. februara 2021. godine u zvaničnoj posjeti Konjicu, te je tom prilikom održao radni sastanak s Osmanom Ćatićem, načelnikom Općine Konjic i saradnicima.

Predstavnici Općine Konjic i Saveza poljoprivrednih udruženja Konjic iskazali su interes za pokretanje procesa zaštite tradicionalnih prehrambenih proizvoda oznakama porijekla, geografskog porijekla i garantirano tradicionalnog specijaliteta u skladu sa odredbama Pravilnika o sistemima kvaliteta za prehrambene proizvode („Službeni glasnik BiH“, broj 90/18), koji je Vijeće ministara Bosne i Hercegovine donijelo na prijedlog Agencije u saradnji s nadležnim organima entiteta i Brčko distrikta BiH.

Na sastanku su razmijenjene informacije o mogućnostima podrške Agencije za sigurnost hrane Bosne i Hercegovine navedenim aktivnostima. Direktor Hajrić preporučio je prisutnim da razmotre mogućnost korištenja aktuelnih projekata Evropske unije koji omogućavaju finansijsku podršku poljoprivredno-prehrambenom sektoru, otvaranju novih i zadržavanju postojećih radnih mjesta u Bosni i Hercegovini, među kojima je projekt Podrška Evropske unije za konkurentnost poljoprivrede i ruralni razvoj u Bosni i Hercegovini“ (EU4AGRI).

Načelnik Ćatić upoznao je direktora Agencije s planovima Općine Konjic u vezi s promocijom i zaštitom tradicionalnih prehrambenih proizvoda, koji su prepoznati kao jedan od značajnih potencijala za razvoj poljoprivrede i turizma u ovoj općini.  Konjic je prostorno najrasprostranjenija općina u Bosni i Hercegovini površine oko 1300 kilometara kvadratnih, a povoljan geografski položaj i prirodni resursi rezultirali su dugogodišnjom tradicijom u proizvodnji mlijeka i proizvoda od mlijeka, mesa i proizvoda od mesa, meda i ribe.

Zaštita pojedinih proizvoda s područja Konjica oznakama porijekla, geografskog porijekla i garantirano tradicionalnog specijaliteta, uz podršku lokalne vlasti i Agencije za sigurnost hrane BiH, dala bi dodatni poticaj razvoju poljoprivrede i turizma na ovom području.