Posjeta Biotehničkom fakultetu Univerziteta u Bihaću

Dr.sci Džemil Hajrić, direktor Agencije za sigurnost hrane Bosne i Hercegovine posjetio je 23. juna 2023. godine Biotehnički fakultet Univerziteta u Bihaću. U razgovoru s akademskim osobljem i zaposlenicima laboratorija Biotehničkog fakulteta, direktor Hajrić upoznat je sa naučno-istraživačkim projektima koje trenutno provodi ovaj fakultet te s laboratorijskim kapacitetima.

Razgovarano je o dosadašnjoj saradnji Agencije i Biotehničkog fakulteta, a predstavnici dviju institucija razmijenili su mišljenja i o mogućnostima provođenja zajedničkih aktivnosti u predstojećem periodu.

Direktor Hajrić istaknuo je da je potrebno u predstojećem periodu unaprijediti saradnju Agencije i Biotehničkog fakulteta, posebno u pogledu korištenja dostupnih međunarodnih fondova i projekata za unaprjeđenje naučnih i tehničkih kapaciteta dviju institucija, što bi doprinijelo i jačanju sistema sigurnosti hrane u Bosni i Hercegovini.

Prof.dr.sc. Halid Makić predstavio je  istraživanje o uticaju načina izolacije bioloških aktivnih tvari biljaka na funkcionalnu aktivnost biljnih pripravaka koje Biotehnički fakultet provodi uz finansijsku podršku Federalnog ministarstva obrazovanja i nauke kroz Program finansiranja/sufinansiranja naučno-istraživačkih i istraživačko-razvojnih projekata u Federaciji Bosne i Hercegovine za 2022. godinu.

Biotehnički fakultet Univerziteta u Bihaću je član Mreže organizacija u oblasti sigurnosti hrane i hrane za životinje u Bosni i Hercegovini koju je Agencija za sigurnost hrane BiH formirala za potrebe realizacije zadataka i projekata delegiranih i/ili finansiranih od strane međunarodnih organizacija među kojima su Evropska agencija za sigurnost hrane (EFSA), Evropski centar za prevenciju i kontrolu bolesti (ECDC) te druge međunarodne organizacije iz oblasti sigurnosti hrane i hrane za životinje.