Posjeta delegacije Agencije za sigurnost hrane Republike Azerbejdžan

Delegacija Agencije za sigurnost hrane Republike Azerbejdžan boravila je 9. i 10. oktobra 2019. godine u zvaničnoj posjeti Bosni i Hercegovini kako bi se upoznala sa organizacijom i radom nadležnih institucija u sistemu sigurnosti hrane u našoj zemlji.

Pod predsjedavanjem dr.sci. Džemila Hajrića, direktora Agencije za sigurnost hrane Bosne i Hercegovine, u Sarajevu je održan plenarni sastanak kojem su, osim predstavnika delegacije iz Azerbejdžana, prisustvovali i predstavnici Ministarstva vanjske trgovine i ekonomskih odnose Bosne i Hercegovine, Ureda za veterinarstvo BiH i Uprave BiH za zaštitu zdravlja bilja.

Na sastanku su razmijenjene informacije o nadležnostima i trenutnim aktivnostima u sistemu sigurnosti hrane u obje zemlje te o procedurama kontrole uvoza i izvoza hrane. S ciljem razmjene iskustava i najboljih praksi razgovarano je o unaprjeđenju saradnje dviju zemalja u oblasti poljoprivrede, sigurnosti hrane, veterinarstva i zaštite zdravlja bilja.

U sklopu posjete Agenciji za sigurnost hrane Bosne i Hercegovine, predstavnici Agencije za sigurnost hrane Republike Azerbejdžan upoznati su sa nadležnostima i aktivnostima ove institucije, osobito u dijelu koji se odnosi na usklađivanje propisa u Bosni i Hercegovini sa zakonodavstvom EU, procjenu rizika i jačanje kapaciteta nadležnih institucija i subjekata u poslovanju sa hranom za implementaciju propisa o hrani.

posjeta AFSA2

posjeta AFSA3

Predstavnici Agencije za sigurnost hrane Republike Azerbejdžan posjetili su, također, Zavod za higijenski nadzor namirnica i zaštitu životne sredine koji djeluje pri Veterinarskom fakultetu Univerziteta u Sarajevu i Federalni agromediteranski zavod u Mostaru, gdje su upoznati sa organizacijom i radom laboratorija za analizu hrane koji djeluju u okviru ovih institucija.