Posjeta predstavnika Ambasade Republike Turske Agenciji za sigurnost hrane Bosne i Hercegovine

Hakan Eryilmaz, savjetnik za poljoprivredu u Ambasadi Republike Turske u Bosni i Hercegovini boravio je 9. marta 2022. godine u zvaničnoj posjeti Agenciji za sigurnost hrane Bosne i Hercegovine te je tom prilikom održao sastanak sa dr.sci. Džemilom Hajrićem, direktorom Agencije za sigurnost hrane Bosne i Hercegovine.

Direktor Hajrić upoznao je predstavnika Ambasade Republike Turske s nadležnostima i aktivnostima koje Agencija za sigurnost hrane Bosne i Hercegovine provodi s ciljem zaštite zdravlja i interesa potrošača u Bosni i Hercegovini. Naglasak razgovora bio je na mogućnostima uspostavljanja saradnje nadležnih institucija za sigurnost hrane u Bosni  i Hercegovini i Republici Turskoj.

Savjetnik Eryilmaz upoznao je direktora Hajrića s organizacijom sistema sigurnosti hrane u Republici Turskoj i izazovima s kojima se suočavaju nadležne institucije u Turskoj.

Na sastanku je, također, razgovarano o trgovinskoj razmjeni prehrambenih proizvoda između Bosne i Hercegovine i Republike Turske u sklopu Ugovora o slobodnoj trgovini između Bosne i Hercegovine i Republike Turske te o  sanitarnim i fitosanitarnim mjerama koje su sastavni dio navedenog ugovora.