Posjeta studenata Agromediteranskog fakulteta Univerziteta Džemal Bijedić u Mostaru

Službenici Agencije upoznali su studente sa najznačajnijim aktivnostima Agencije, koje se preduzimaju z cilju zaštite zdravlja i interesa potrošača u Bosni i Hercegovini, te osiguranja ravnopravnog položaja subjekata u poslovanju sa hranom iz Bosne i Hercegovine na domaćem i međunarodnom tržištu.

Slika2

Kroz prezentaciju su studenti informisani o značaju komunikacije rizika, jedne od tri komponente analize rizika na kojoj se zasniva savremeni integrisani sistem sigurnosti hrane.

Slika3

Agencija je 27. aprila 2011. godine potpisala Sporazum o naučno-istraživačkoj i stručnoj saradnji sa Agromediteranskim fakultetom Univerziteta Džemal Bijedić, koji omogućava edukaciju naučnog i stručnog kadra obje institucije u oblasti sigurnosti hrane, zajedničke naučno-istraživačke projekte i istraživanja, organizovanje aktuelnih tematskih predavanja, radionica, seminara, okruglih stolova i simpozija, a sve u cilju edukacije studenata, kao i doedukacije naučnog i stručnog kadra obje institucije.