Posjeta studenata Fakulteta zdravstvenih studija Univerziteta u Sarajevu Agenciji za sigurnost hrane Bosne i Hercegovine

Dana 16. novembra 2021. godine Agenciju za sigurnost hrane Bosne i Hercegovine posjetili su studenti Fakulteta zdravstvenih studija Univerziteta u Sarajevu, studijskog programa Sanitarno inžinjerstvo. Značaj ove posjete ogleda se u činjenici da studenti, u okviru nastavnog plana i programa, kroz različite predmete izučavaju oblast hrane, a naročito sigurnost hrane duž cjelokupnog prehrambenog lanca, baziran na procjeni rizika.

Studente je uime Agencije za sigurnost hrane Bosne i Hercegovine primio direktor dr.sci. Džemil Hajrić koji je održao predavanja u okviru kojih je studente upoznao sa nadležnostima Agencije definiranim Zakonom o hrani („Službeni glasnik BiH“, broj 50/04), kao i sa osnovnim principima analize rizika.

Dogovoreno je da Agencija za sigurnost hrane Bosne i Hercegovine i Fakultet zdravstvenih studija Univerziteta u Sarajevu nastave saradnju kroz ovakve i slične aktivnosti, kao i potpisivanje sporazuma o saradnji između ove dvije institucije što bi se trebalo realizirati u skorije vrijeme.