Potpisan Memorandum o razumijevanju Agencije za sigurnost hrane BiH i Češke razvojne agencije

Memorandumom je iskazana spremnost potpisnika za uspješnu implementaciju i postizanje efekta projekta „Unaprjeđenje sistema sigurnosti hrane u Bosni i Hercegovini“ koji finansira Češka razvojna agencija.

Projekt je u potpunosti usklađen sa preporukama Evropske komisije u oblasti sigurnosti hrane, a cilj je unaprjeđenje sistema sigurnosti hrane i jačanje uloge nadležnih organa za sigurnost hrane na svim nivoima vlasti u Bosni i Hercegovini. U ime Češke razvojne agencije, projekt će voditi Centralni institut za nadzor i kontrolu u poljoprivredi, Brno i Državni veterinarski institut, Prag, koji su takođe potpisnici Memoranduma.

Agencija za sigurnost hrane Bosne i Hercegovine je, zajedno sa nadležnim organima entiteta i Brčko distrikta BiH, korisnik projekta u dijelu koji se odnosi na podršku uspostavljanju pilot sistema za kontrolu aditiva u hrani. To podrazumijeva više projektnih aktivnosti kao što su revizija propisa u ovoj oblasti, uvođenje novih metoda laboratorijskih analiza aditiva u hrani, odgovarajuće obuke predstavnika nadležnih inspekcijskih organa i laboratorijskog osoblja te izrada kontrolnog programa za nadzor upotrebe aditiva u hrani.

memor2