Potpisani ugovori o dodjeli laboratorijske opreme, 05.01.2015. godine

Sofisticirana laboratorijska oprema dodijeljena ovim institucijama omogućava vršenje analiza hrane na prisustvo mikotoksina, policikličkih aromatskih ugljikovodika, teških metala, žive, rezidua pesticida, te ulja i masti u vodi, što je od velikog značaja za jačanje sistema sigurnosti hrane u Bosni i Hercegovini.

 

Predstavnici navedenih institucija zahvalili su Agenciji na doniranoj opremi, kao i na cjelokupnoj dosadašnjoj saradnji, te iskazali potrebu za dodatnu edukaciju laboratorijskog osoblja.

Laboratorije za kontrolu hrane su veoma značajan segment sistema sigurnosti hrane, jer se jedino laboratorijskim analizama može verificirati zdravstvena ispravnost i kvalitet hrane. U cilju jačanja kapaciteta laboratorija za analize hrane, Agencija je u proteklom periodu kroz međunarodne projekte osigurala nabavku laboratorijske opreme ukupne vrijednosti cca 2,1 miliona KM, te omogućila specijalizirane obuke laboratorijskog osoblja, koje su vršene u referentnim laboratorijama zemalja Evropske unije po međunarodno priznatim i validiranim metodama.