Potpisani ugovori za laboratorijske usluge analiza hrane i hrane za životinje

Ugovore su potpisali doc.dr.sci Sejad Mačkić, direktor Agencije za sigurnost hrane Bosne i Hercegovine, dr. Slobodan Stanić, direktor JZU Institut za javno zdravstvo RS i gdin Milenko Savić, direktor Instituta za vode d.o.o. Bijeljina. Navedene institucije izabrane su nakon provedenog otvorenog postupka izbora najpovoljnijeg dobavljača za laboratorijske usluge analiza hrane i hrane za životinje na prisustvo pesticida i kontaminanata, a sredstva u ukupnom iznosu od 80 000 KM osigurana su u Budžetu institucija Bosne i Hercegovine za 2014. godinu.

ugovor2

Kroz Plan praćenja će se u periodu od 28.11. – 05.12.2014. godine u 17 gradova i općina u BiH koje su u 2014. godini bile zahvaćene poplavama u saradnji sa nadležnim inspekcijskim organima entiteta i Brčko distrikta BiH, izvršiti uzorkovanje vode za piće, hrane i hrane za životinje, te laboratorijske analize na prisustvo pesticida i kontaminanata. U sklopu navedenih aktivnosti bit će uzeto ukupno 352 uzorka hrane i hrane za životinje. Na ovim uzorcima bit će urađeno ukupno 4378 analiza, od čega 3884 analize na prisustvo pesticida i 494 analize na prisustvo kontaminanata.

Cilj ovih aktivnosti je zaštita zdravlja i života ljudi kroz procjenu rizika izloženosti potrošača od vode i hrane biljnog i životinjskog porijekla nakon poplava, te komunikaciju rizika u koju će biti uključene sve zainteresirane strane u sistemu sigurnosti hrane u Bosni i Hercegovini.

Ovom prilikom napominjemo da, zahvaljujući velikom angažmanu nadležnih institucija iz sistema sigurnosti hrane, kao i odgovornom ponašanju potrošača, unatoč povećanom riziku od kontaminacije hrane, za vrijeme poplava nije bilo pojava masovnih oboljenja koja se prenose putem hrane, a navedene aktivnosti predstavljaju nastavak kontinuiranog praćenja stanja zdravstvene ispravnosti hrane i hrane za životinje na poplavljenim područjima.