Povratna informacija Inspektorata Brčko distrikta BiH u skladu sa preporukom Agencije za praćenje stanja u oblasti prirodnih mineralnih, prirodnih izvorskih i stonih voda

U skladu sa preporukom Agencije za sigurnost hrane Bosne i Hercegovine za praćenje stanja u oblasti prirodnih mineralnih, prirodnih izvorskih i stonih voda, Inspektorat Brčko distrikta BiH proveo je inspekcijske kontrole, te 21. decembra 2022. godine obavijestio Agenciju da su na tržištu zatečene sljedeće vode, koje ne posjeduju Rješenje o priznavanju prirodnih mineralnih, prirodnih izvorskih i stonih voda:

  • Prirodna negazirana voda „Ledena“, zapremine 5l, proizvodi i puni „Gakom“ d.o.o., Gornja Orahovica, Gračanica;
  • Planinska izvorska voda sa Vlašića „GORA“, zapremine 5l, proizvođača „Iriškić“, d.o.o. Jelah, Tešanj;
  • Voda „first“, alkalna voda, stona voda bez ugljikova dioksida, proizvođača Fructal, porijeklo Slovenija, pakovanje 0,5l, uvoznik za BiH „Bili brig“, Grude;
  • Prirodna negazirana mineralna voda prečišćena osmozom, pakovanje 0,5l, proizvođač „Bibita“ S.H.P.K. Peć Kosova, uvoznik za BiH „Skuter“ d.o.o., Put života b.b. Sarajevo;
  • Prirodna bogata mineralna voda i exkluzivna staklena voda „Sirma“ proizvođača „Sirma Grup“, Icecek San. Ve Tir A.S., uvoznik za BiH „Temax“ d.o.o., poduzetnička zona Dusine br. 17, Orašje.

Nadležni inspektor naložio je mjeru povlačenja iz prometa zatečenih količina navedenih voda do dobijanja Rješenja o priznavanju.

Agencija za sigurnost hrane Bosne i Hercegovine dostavila je sve raspoložive informacije nadležnim inspekcijskim organima u Bosni i Hercegovini.

U skladu sa članom 8., stav (1) Pravilnika o prirodnim mineralnim i prirodnim izvorskim vodama („Službeni glasnik BiH“, br. 26/10 i 32/12), svu prirodnu mineralnu i prirodnu izvorsku vodu, koja se stavlja na tržište u Bosni i Hercegovini, mora priznati Komisija za priznavanje prirodnih mineralnih i prirodnih izvorskih voda i mora imati Rješenje koje izdaje Agencija da je proizvedena, uskladištena i stavljena u promet u skladu sa odredbama ovog Pravilnika.

Dopuna informacije (27.12.2022.)

Agencija za sigurnost hrane Bosne i Hercegovine je 27. decembra 2022. godine zaprimila dopunu informacije Inspektorata Brčko distrikta BiH o mjerama preduzetim u skladu sa preporukom Agencije za sigurnost hrane Bosne i Hercegovine za praćenje stanja u oblasti prirodnih mineralnih, prirodnih izvorskih i stonih voda.  U dopuni informacije navodi se da su u prometu zatečene sljedeće vode, koje se na nalaze na listama priznatih prirodnih izvorskih i stonih voda, i to:

  • „Tuzlanski kiseljak Mg++“ prirodna mineralna voda, pet boce od 0,33l, 0,5l, 1l i 2l. Proizvođač „Pivara Tuzla“ d.d., M. Tita 163 Tuzla. Izvor Kiseljak.
  • „Tešanjska kraljica“ gazirana voda, pet boca od 2l. Proizvođač „Tešanjski kiseljak“ d.o.o., Titova b.b., Tešanj. Gazirana stolna voda Celvik, vrelo Celvik.

Po nalogu inspektora, navedene vode povučene su iz prometa.

Dopuna informacije (4.1.2023.)

U nastavku kontrole prometa prirodnih mineralnih, prirodnih izvorskih i stonih voda, sanitarni inspektori Inspektorata Brčko distrikta BiH naložili su povlačenje iz prometa prirodne izvorske vode „Izvor“, koju puni i pakuje D.o.o. „Aqua Doria“ iz Dervente, s izvorišta Vrela Donja. Navedena voda ne nalazi se na listi priznatih prirodnih izvorskih voda, te se u skladu sa odredbama Pravilnika o prirodnim mineralnim i prirodnim izvorskim vodama („Službeni glasnik BiH“, br. 26/10 i 32/12) ne može stavljati na tržište Bosne i Hercegovine.

Po nalogu inspektora, iz prometa su povučene i prirodna izvorska i gazirana voda trgovačkog naziva „Izvor“ u pakovanjima od 0,5l, 2l i 5l.