Prednosti registracije i zaštite prehrambenih proizvoda oznakama originalnosti, geografskog porijekla i tradicionalnog ugleda

Povećanje prepoznatljivosti proizvoda, sprječavanje neovlaštenog korištenja registrovanog naziva te postizanje veće tržišne cijene samo su neki od benefita koje proizvođačima prehrambenih proizvoda sa posebnim karakteristikama može donijeti registracija oznake originalnosti, geografskog porijekla i tradicionalnog ugleda hrane.  O ostalim prednostima koje ove oznake donose proizvođačima i geografskom području sa kojeg zaštićeni proizvodi potječu razgovarano je na Radionici o politici kvaliteta hrane koja je, u organizaciji Agencije za sigurnost hrane Bosne i Hercegovine, održana danas na Ilidži.

web2

Radionica na kojoj su se okupili predstavnici nadležnih institucija u Bosni i Hercegovini, proizvođači i predstavnici ovlaštenih certifikacijskih tijela iskorištena je za razmjenu iskustva u ovoj oblasti sa predstavnicima ministarstava poljoprivrede koja su nadležna za registraciju oznaka u Italiji i Hrvatskoj. Italija je, sa ukupno 293 zaštićena proizvoda, jedan od lidera po broju registrovanih oznaka originalnosti, geografskog porijekla i tradicionalnog ugleda hrane u Evropskoj uniji. Prema posljednjim službenim podacima, ukupna vrijednost trgovine svih prehrambenih proizvoda sa zaštićenim oznakama na nivou EU iznosi 54,3 milijarde eura.

Bosna i Hercegovina ima pravne preduslove za obradu zahtjeva subjekata u poslovanju sa hranom za registraciju oznake originalnosti i oznake geografskog porijekla hrane. Zainteresovani proizvođači mogu podnijeti odgovarajući zahtjev Agenciji za sigurnost hrane Bosne i Hercegovine kako bi pokrenuli proces registracije jedne od navedenih oznaka. Nakon završetka procesa registracije oznake u Bosni i Hercegovini moguće je podnijeti i zahtjev za registraciju oznake na nivou EU.

Priprema proizvođačke specifikacije koja je za proizvođače jedan od ključnih koraka u procesu registracije oznaka bila je jedna od tema radionice na kojoj su predstavljeni i konkretni primjeri zaštite prehrambenih proizvoda u zemljama EU registracijom oznaka originalnosti, geografskog porijekla i tradicionalnog ugleda hrane.