Predstavnici Instituta za higijenu i tehnologiju mesa i Veterinarskog fakulteta posjetili Agenciju

Delegacija Instituta za higijenu i tehnologiju mesa i Veterinarskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu posjetila je 23. jula 2021. godine Agenciju za sigurnost hrane Bosne i Hercegovine. Tom prilikom dr.sci. Džemil Hajrić, direktor Agencije za sigurnost hrane Bosne i Hercegovine održao je radni sastanak sa dr Vesnom Ž. Đorđević, direktoricom Instituta za higijenu i tehnologiju mesa i prof.dr. Muhamedom Smajlovićem, dekanom Veterinarskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu.

Direktor Hajrić je upoznao goste s radom i nadležnostima Agencije za sigurnost hrane BiH, s akcentom na redovnim aktivnostima koje se provode u okviru procesa procjene rizika i upravljanja rizikom, čiji je krajnji cilj zaštita zdravlja i interesa potrošača.

U fokusu razgovora bile su mogućnosti naučne i tehničke saradnje Agencije, Instituta i Veterinarskog fakulteta u razvoju i implementaciji međunarodnih projekata.

Na sastanku su također razmijenjene informacije o radu Instituta i Veterinarskog fakulteta, te su iznesena mišljenja o nekoliko značajnih tema u oblasti sigurnosti hrane, kao što su službene kontrole ostataka pesticida i aditiva u hrani. Posebno je istaknut značaj laboratorijskog ispitivanja hrane sa ciljem otkrivanja i prevencije patvorenja hrane, što je jedan od velikih izazova sa kojima se suočavaju nadležne institucije za sigurnost hrane na nacionalnom i globalnom nivou.

Uz direktora, uime Agencije sastanku su prisustvovali dr.sci. Dragan Brenjo, šef Odsjeka za certifikaciju i označavanje hrane i Armin Čolaković, šef Odsjeka za genetički modificirane organizme (GMO) i hranu za životinje.