Preporuke Komisije za priznavanje prirodnih mineralnih voda, prirodnih izvorskih i stonih voda u Bosni i Hercegovini

Agencija za sigurnost hrane Bosne i Hercegovine dostavila je nadležnim inspekcijskim organima i subjektima u poslovanju s hranom, koji stavljaju na tržište u Bosni i Hercegovini prirodne mineralne, prirodne izvorske i stone vode, preporuke Komisije za priznavanje prirodnih mineralnih voda, prirodnih izvorskih i stonih voda u Bosni i Hercegovini.

Izrada navedenih preporuka predstavlja nastavak aktivnosti Agencije i Komisije za priznavanje prirodnih mineralnih voda, prirodnih izvorskih i stonih voda u Bosni i Hercegovini, koje podrazumijevaju redovno praćenje i unapređenje stanja zdravstvene ispravnosti i kvaliteta prirodnih mineralnih voda, prirodnih izvorskih i stonih voda na tržištu Bosne i Hercegovine.

Proizvođačima prirodnih mineralnih voda, prirodnih izvorskih i stonih voda s priznatim izvorištima preporučeno je da, shodno odredbama Pravilnika o prirodnim mineralnim i prirodnim izvorskim vodama („Službeni glasnik BiH“, br. 26/10 i 32/12), zbog mogućeg odstupanja hemijskog sastava u odnosu na deklarisanu vrijednost, obavezno provode ispitivanja izvorišta u okviru hidrološke godine u vidu samokontrole (u svakom godišnjem dobu u razmaku od tri mjeseca). Ukoliko postoje odstupanja u hemijskom sastavu od deklarisane vrijednosti, potrebno je uskladiti deklaraciju.

Pravna lica koja su uvoznici (dobavljači) voda iz drugih država, u obavezi su, prije stavljanja voda na tržište Bosne i Hercegovine, ispuniti zahtjeve Pravilnika o prirodnim mineralnim i prirodnim izvorskim vodama, za stone vode Pravilnika o stonim vodama (“Službeni  glasnik BiH”, br. 40/10 i 43/10) i Pravilnika o zdravstvenoj ispravnosti vode za piće (“Službeni glasnik BiH”, br. 40/10, 43/10, 30/12 i 62/17), a u pogledu uslova prikladnosti za stavljanje na tržište i zahtjeve iz čl. 17. i 18. Zakona o hrani („Službeni glasnik BiH“, broj 50/04). Uvoznici su, radi priznavanja uvozne vode, dužni kontaktirati Agenciju kako bi dobili potrebne informacije i ispunili uslove za stavljanje na tržište.

Ostale preporuke subjektima u poslovanju s hranom, koji stavljaju na tržište Bosne i Hercegovine prirodne mineralne, prirodne izvorske i stone vode, odnose se na vođenje evidencija o datumu uzorkovanja, vrsti uzorkovanog proizvoda, šifri proizvoda i rezultatima analize, te blagovremeno podnošenje zahtjeva za obnovu rješenja (najkasnije šest mjeseci prije isteka roka od pet godina od donošenja rješenja o priznavanju).

Postupak priznavanja provodi Komisija za priznavanje prirodnih mineralnih i prirodnih izvorskih voda u Bosni i Hercegovini, koju imenuje Vijeće ministara Bosne i Hercegovine na prijedlog Agencije za sigurnost hrane Bosne i Hercegovine.

Nadležnim inspekcijskim organima preporučeno je više mjera, uključujući pojačano praćenje i službene kontrole prirodnih mineralnih, prirodnih izvorskih i stonih voda na tržištu u Bosni i Hercegovini, u proizvodnji, kao i pri uvozu istih.

Lista priznatih prirodnih mineralnih i prirodnih izvorskih voda u Bosni i Hercegovini i Lista stonih voda u Bosni i Hercegovini objavljene su u „Službenom glasniku BiH“, broj 1/23 od 6. januara 2023. godine.

Na Listi priznatih prirodnih mineralnih i prirodnih izvorskih voda u Bosni i Hercegovini nalazi se ukupno 71 voda, od čega je 35 prirodnih mineralnih i 36 prirodnih izvorskih voda. Jedanaest stonih voda nalazi se na Listi stonih voda u Bosni i Hercegovini.

Više informacija o prirodnim mineralnim, prirodnim izvorskim i stolnim vodama dostupno je na sljedećem linku:

Prirodne mineralne, prirodne izvorske i stone vode