Prezentacija rezultata istraživanja kvaliteta soli na tržištu BiH za 2017. godinu

U organizaciji Agencije za sigurnost hrane Bosne i Hercegovine i Fonda Ujedinjenih nacija za djecu (UNICEF) u Mostaru su 29. juna 2017. godine predstavljeni rezultati istraživanja kvaliteta soli na tržištu BiH za 2017. godinu koje je provedeno u 16 opština i gradova u Bosni i Hercegovini u periodu maj/juni 2017. godine. Na prezentaciju rezultata istraživanja pozvani su predstavnici nadležnih institucija u Bosni i Hercegovini, inspekcijskih organa, udruženja potrošača i subjekata u poslovanju sa hranom.

Uvodnim govorima prisutnima su se obratili mr.sci Džemil Hajrić, direktor Agencije za sigurnost hrane Bosne i Hercegovine, Zlatan Vujanović, ministar trgovine u Vladi Federacije BiH i Ana Riatti, zamjenica predstavnika UNICEF-a u BiH.

Direktor Agencije zahvalio je predstavnicima UNICEF-a u Bosni i Hercegovini na podršci za provedbu istraživanja, te naglasio kako ovo istraživanje kvaliteta soli predstavlja nastavak kontinuiranog rada nadležnih institucija u Bosni i Hercegovini na pravnom regulisanju, ispitivanju kvalitete soli i prevenciji jod deficitarnih poremećaja. Pozvao je sve prisutne da rezultate istraživanja shvate kao dobru osnovu za nove projekte, što je, u prvom redu, važno zbog zaštite zdravlja i interesa potrošača u Bosni i Hercegovini, jer je to ključni zadatak Agencije za sigurnost hrane Bosne i Hercegovine i drugih institucija koje participiraju u sistemu sigurnosti hrane.

 

sol2

Sa rezultatima istraživanja, značajem unosa joda i prevencije jod deficitarnih poremećaja prisutni su upoznati kroz prezentacije predstavnika institucija iz Bosne i Hercegovine i predstavnika Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo.

 

sol3

U sklopu istraživanja kvalitete soli na tržištu BiH za 2017. godinu izvršena je provjera usklađenosti soli na tržištu Bosne i Hercegovine sa Pravilnikom o pružanju informacija potrošačima o hrani, Pravilnikom o soli za ljudsku ishranu i Pravilnikom o maksimalno dozvoljenim količinama za određene kontaminante u hrani. Istraživanje je obuhvatilo uzorkovanje i laboratorijske analize 260 uzoraka soli. Cilj je bio prikupljanje podataka o kvalitetu soli koji će poslužiti za izradu strateških dokumenata ili naučno/stručnih studija u formi izvještaja, preporuka, obavijesti ili savjeta. Prikupljeni podaci takođe mogu poslužiti kao osnov za planiranje i provođenje aktivnosti koje će dovesti do postupnog smanjivanja unosa soli kako bi se Bosna i Hercegovina pridružila grupi zemalja koje su prihvatile ciljeve zadane od strane Svjetske zdravstvene organizacije (WHO) i Ujedinjenih nacija (UN) o postepenom smanjivanju unosa soli za 30% do 2025. godine.

Detaljnije informacije o istraživanju možete pronaći u Brošuri o istraživanju kvaliteta soli na tržištu Bosne i Hercegovine.