Prezentacija smjernica namijenjenih nadležnim institucijama u sistemu sigurnosti hrane u Bosni i Hercegovini i subjektima u poslovanju s hranom

Smjernice namijenjene subjektima u poslovanju s hranom i nadležnim institucijama u sistemu sigurnosti hrane u Bosni i Hercegovini predstavljene su 22. februara 2019. godine u Sarajevu. Smjernice je pripremila Agencija za sigurnost hrane Bosne i Hercegovine, uz podršku projekta USAID/Sweden FARMA II i Češke razvojne agencije.

„Ovi dokumenti predstavljaju jedan vid podrške Agencije za sigurnost hrane Bosne i Hercegovine subjektima u poslovanju s hranom i nadležnim institucijama u implementaciji propisa o hrani čime se štiti zdravlje i interes potrošača u Bosni i Hercegovini i podržava poslovanje i razvoj prehrambenog sektora u našoj zemlji“, naglasio je u svom obraćanju učesnicima prezentacije smjernica dr.sci Džemil Hajrić, direktor Agencije za sigurnost hrane Bosne i Hercegovine.

Osim direktora Agencije, učesnicima prezentacije obratili su se Andrew Boegel, direktor Odjeljenja za ekonomski razvoj USAID BiH, Jana Zelingerova, konzul i šef Odjeljenja za razvoj u Ambasadi Republike Češke u Bosni i Hercegovini, Tijana Muhamedagić, sekretar Asocijacije za prehrambenu industriju u Vanjskotrgovinskoj komori Bosne i Hercegovine te mr.sci Dragan Brenjo, zamjenik direktora Agencije za sigurnost hrane BiH koji je prezentovao smjernice.

 DSC 0308

DSC 0312

DSC 0314

DSC 0320

DSC 0322

Među pet predstavljenih dokumenata dva su namijenjena za primjenu u sektoru peradarstva u Bosni i Hercegovini koji se priprema za izvoz pilećeg mesa na tržište Evropske unije. „Tehničke smjernice i uputstva za uzorkovanje za kriterij higijene procesa za Campylobacter u trupovima brojlera“ pružaju subjektima u poslovanju s hranom u ovom sektoru praktična uputstva o načinu i učestalosti uzorkovanja i laboratorijskog ispitivanja pilećeg mesa na Campylobacter spp. Također su predstavljene „Smjernice za dobru higijensku praksu i primjenu principa HACCP-a u peradarskim klaonicama i rasjekaonicama“ koje olakšavaju razvoj sistema upravljanja sigurnošću hrane (FSMS) kroz primjenu procedura zasnovanih na HACCP-u.

„Smjernice za interpretaciju rezultata ispitivanja kvaliteta meda“ predstavljaju nastavak aktivnosti Agencije na unaprjeđenju kvaliteta meda u Bosni i Hercegovini, a za široku upotrebu u prehrambenoj industriji namijenjene su „Smjernice za opisivanje različitih kategorija hrane iz Dijela E Priloga II. Pravilnika o prehrambenim aditivima“. Kako bi se uspostavio standardni postupak i olakšalo provođenje Višegodišnjeg programa kontrole ostataka pesticida u Bosni i Hercegovini pripremljene su „Smjernice za uzorkovanje hrane u svrhu provođenja Višegodišnjeg programa kontrole ostataka pesticida u i na hrani biljnog i životinjskog porijekla“ koje su namijenjene nadležnim inspekcijskim organima u Bosni i Hercegovini.

DSC 0329

Učesnicima prezentacije uručene su smjernice u printanoj formi, a ovi dokumenti dostupni su i u elektronskoj formi na zvaničnoj web stranici Agencije za sigurnost hrane Bosne i Hercegovine.