Primopredaja dužnosti direktora i zamjenika direktora Agencije

Vijeće ministara Bosne i Hercegovine je na 35. sjednici održanoj 15.12.2015. godine donijelo Rješenje o imenovanju direktora Agencije za sigurnost hrane Bosne i Hercegovine („Službeni glasnik BiH“, broj 100/15 od 29.12.2015. godine) i Rješenje o imenovanju zamjenika direktora Agencije za sigurnost hrane Bosne i Hercegovine („Službeni glasnik BiH“, broj 100/15 od 29.12.2015. godine) kojima je na mandatni period od četiri godine, počev od  1.1.2016. godine, za direktora Agencije imenovan mr.sci Džemil Hajrić, a za zamjenika direktora mr.sci Dragan Brenjo.

Džemil Hajrić je do imenovanja na poziciju direktora Agencije obavljao dužnost pomoćnika direktora Agencije za sigurnost hrane Bosne i Hercegovine u Sektoru upravljanja krizom i hitnim situacijama. Po struci je diplomirani veterinar, a magistar je poljoprivrednih nauka.

Dragan Brenjo je diplomirani inženjer prehrambene tehnologije. Magistar je zdravstvenih nauka, a radio je u Agenciji za sigurnost hrane Bosne i Hercegovine na poslovima šefa Odsjeka za sigurnost proizvodnje u okviru Sektora analize rizika.

Primopredaja dužnosti dosadašnjeg direktora Agencije prof.dr. Sejada Mačkića i zamjenika direktora dr.sc. Zorana Đerića s novim rukovodstvom Agencije izvršena je 30. i 31.12.2015. godine u Mostaru.

Tom prilikom novo rukovodstvo Agencije izrazilo je zahvalnost prof.dr. Sejadu Mačkiću i dr.sc. Zoranu Đeriću na izuzetno velikom angažmanu na uspostavljanju i radu Agencije za sigurnost hrane Bosne i Hercegovine, te im je poželjelo mnogo uspjeha  u budućem profesionalnom radu.