Saopćenje za javnost

Ekspertska misija na temu “Kontrolni planovi i službene kontrole u oblasti genetički modificiranih organizama” završena je danas u Sarajevu radionicom na kojoj su eksperti Evropske komisije predstavili učesnicima legislativu EU u navedenoj oblasti, nacionalne kontrolne planove, te principe za upravljanje rizikom u slučaju pronalaska neodobrenih GMO na tržištu Evropske unije.

Radionicu je otvorio doc.dr.sci Sejad Mačkić, direktor Agencije za sigurnost hrane Bosne i Hercegovine koji je upoznao prisutne da je legislativa Bosne i Hercegovine u oblasti GMO usklađena sa legislativom EU, te da je u našoj zemlji uspostavljen institucionalni okvir za kontrolu hrane na eventualno prisustvo GMO  u hrani i hrani za životinje.

“U cilju uspostavljanja sistema kontrole hrane i hrane za životinje na prisustvo genetički modificiranih organizama Agencija za sigurnost hrane BiH je u saradnji sa nadležnim institucijama u Bosni i Hercegovini u proteklom periodu usaglasila legislativu u oblasti GMO i omogućila ovlašćivanje laboratorija od strane Vijeća ministara BiH. Isto tako, korištenjem međunarodnih projekata, Agencija je osigurala značajna finansijska sredstva za opremanje ispitnih laboratorija za vršenje analiza na eventualno prisustvo GMO u hrani i hrani za životinje i edukaciju predstavnika nadležnih inspekcijskih organa i laboratorija, te potpisala Sporazum sa referentnom laboratorijom za GMO iz Rima,“ naglasio je u svom izlaganju doc.dr.sci Sejad Mačkić.

Cilj ekspertske misije, koja je uz podršku TAIEX-a održana u periodu 20.-22.01.2015. godine je unaprjeđenje znanja u oblasti službenih kontrola genetički modificiranih organizama sa naglaskom na planiranje i implementaciju kontrolnih planova, tehnike uzorkovanja i interpretaciju rezultata ispitivanja, te pružanje informacija nadležnim organima u Bosni i Hercegovini za provođenje Zakona o genetički modificiranim organizmima („Službeni glasnik BiH“, broj 23/09).  U ekspertskoj misiji učestvovali su predstavnici nadležnih organa BiH, entiteta i Brčko distrikta BiH,  ispitnih laboratorija ovlaštenih za analize prisustva GMO u hrani i hrani za životinje, te drugih zainteresiranih strana.