Prva sjednica novog saziva Vijeća za genetski modificirane organizme Bosne i Hercegovine

Prva sjednica novog saziva Vijeća za genetski modificirane organizme Bosne i Hercegovine, koje je imenovano Odlukom o imenovanju članova Vijeća za genetski modificirane organizme („Službeni glasnik BiH“ br. 82/23), održana je 11. decembra 2023. godine u Mostaru.

Shodno odredbama Zakona o genetski modificiranim organizmima („Službeni glasnik BiH“, broj 23/09), Vijeće za GMO obavlja sljedeće poslove:

  • daje mišljenje o upotrebi GMO-a u upravnim postupcima i drugim postupcima po zahtjevu nadležnih organa u skladu s ovim zakonom;
  • daje mišljenje i prijedloge u pripremi propisa o upotrebi GMO-a;
  • daje mišljenja i prijedloge nadležnim organima državne uprave o pitanjima upotrebe GMO-a;
  • prati stanje i razvoj u oblasti korištenja genetičke tehnologije i upotrebe GMO-a ;
  • prati naučno-stručna dostignuća i daje mišljenja u vezi s upotrebom genetičke tehnologije i upotrebom GMO-a;
  • daje mišljena u vezi sa socijalnim, etičkim, tehničkim, tehnološkim i drugim uslovima korištenja GMO-a;
  • savjetuje nadležne organe o pitanjima vezanim za upotrebu GMO-a i genetičke tehnologije;
  • izvještava javnost putem medija i stručnih skupova o stanju i razvoju u oblasti upotrebe genetičke tehnologije i upotrebe GMO-a, te o svojim stavovima i mišljenjima;
  • obavlja i druge stručne poslove propisane ovim zakonom i propisima donesenim na osnovu njega.

Na osnovu odredbi Zakona o GMO, članovi Vijeća za GMO imenovani su na mandat od četiri godine.