Radionica o prikupljanju i analizi podataka u organizaciji EFSA-e

U organizaciji Evropskog autoriteta za sigurnost hrane (European Food Safety Authority- EFSA) dana 19. i 20.09.2012. godine u Parmi, Republika Italija, održana je radionica čija je tema bila prikupljanje i analiza podataka o potrošnji hrane, hemijskim opasnostima, zoonozama, antimikrobiološkoj otpornosti i epidemijama čiji je put prenosa hrana.

Na navedenoj radionici delegaciju Bosne i Hercegovine činili su predstavnici Agencije za sigurnost hrane BiH: Miroslav Vidović, sekretar, doc.dr.sci Nihada Ahmetović, šef Odsjeka za patogene mikroorganizme, Dragan Tomović, viši stručni saradnik, te mr.med.sci Dragana Stoisavljević, predstavnica Instituta za javno zdravstvo RS i mr.sci Amir Čaušević, predstavnik Zavoda za javno zdravstvo Federacije Bosne i Hercegovine.
Radionicu je otvorio Finn Sheye, koordinator za predpristupni program EFSA, a dana 19.09.2012. godine su prezentovane sljedeće teme:

„Kratak uvod u EFSA-in rad u području procjene rizika”- Pia Makala, šef Odjela za biološki monitoring, EFSA;
„Opće informacije o sistemu izvještavanja za zoonoze”- Pia Makala, šef Odjela za biološki monitoring, EFSA;
„Izvještavanje i analiza podataka o Salmonella spp. i ostalim zoonozama”- Elena Mazzolini, Odjel za biološki monitoring, EFSA;
„Izvještavanje i analiza podataka o antimikrobiološkoj otpornosti”- Pierre Alexandre Beloeil, Odjel za biološki monitoring, EFSA;
„Izvještavanje i analiza podataka o epidemijama čiji je uzrok hrana”- Valentina Rizzi, Odjel za biološki monitoring, EFSA;
„Web aplikacija zoonoze i XDML/EXEL prijenos podataka za izvještavanje”- Kenneth Mulligan, Odjel za biološki monitoring, EFSA;
„EU sveobuhvatno istraživanje, analiza i rezultati”- Frank Boelaert, Odjel za biološki monitoring, EFSA;
S obzirom da je cilj radionice bio prikazivanje načina prikupljanja i obrade podataka koji se koriste za procjenu izloženosti u svrhe procjene rizika, i drugi dan radionice bio je fokusiran na podatke koji se prikupljaju u okviru Direktive o zoonozama (Direktiva 2003/99/EC) i podatke o potrošnji hrane i hemijskim opasnostima, te su prezentirane sljedeće teme:

„Dijetarna procjena izloženosti opasnim supstancama: Dosadašnja dostignuća i budući izazovi”- Davide Arcella, Odjel za praćenje hemikalija i dijetetiku, EFSA;
„PANCAKE projekt- pilot studija za procjenu prehrambenog unosa među djecom u Evropi”- Marga Ocke, Nacionalni institut za javno zdravlje i okolinu, Holandija;
„Harmonizacija prikupljanja podataka: standardni jednostavni opisni sistem”- Stefano Cappe, Odjel za praćenje kemikalija i dijetetiku, EFSA;
„Iskustva iz Austrije u primjeni sistema za elektronski prenos podataka o hemijskim opasnostima”- Josef Wolf, Austrijska agencija za zdravlje i sigurnost hrane (AGES);
„Primjena i upotreba EFSA klasifikacije hrane i sistema za procjenu izloženosti”- Francesco Vernazza, Odjel za praćenje hemikalija i dijetetiku, EFSA.
Radionica je bila namijenjena predstavnicima zemalja koje se nalaze u predpristupnim pregovorima sa Evropskom unijom, tako da su, uz predstavnike BiH, učestvovali i predstavnici Albanije, Hrvatske, Crne Gore, Makedonije, Kosova, Turske i Srbije. Radionica je održana u sklopu programa „Pripremne mjere za učešće zemalja kandidata i potencijalnih kandidata u radu EFSA-e”, u cilju pripreme potencijalnih zemalja članica za učešće u aktivnostima EFSA-e, tj, razmjeni znanja i vještina o prikupljanju i analizi podataka.