Direktor Agencije održao sastanak s ministrom odbrane i zamjenikom predsjedavajuće Vijeća ministara Bosne i Hercegovine

Dr.sci Džemil Hajrić, direktor Agencije za sigurnost hrane Bosne i Hercegovine održao je danas u Sarajevu sastanak sa Zukanom Helezom, ministrom odbrane i zamjenikom predsjedavajuće Vijeća ministara Bosne i Hercegovine.

Na sastanku je razgovarano o saradnji Agencije i Ministarstva odbrane, sa naglaskom na realizaciju projekta „Biosigurnost i biozaštita na prvoj liniji odbrane u SEEE“. Ministarstvo odbrane je nosilac projekta, a Agencija za sigurnost hrane Bosne i Hercegovine jedna od institucija koja učestvuje u projektnim aktivnostima.

Agencija je, shodno svojim nadležnostima, dala doprinos u popunjavanju upitnika, kao i u pripremi evaluacijske posjete projektnog tima Bosni i Hercegovini koja će biti realizovana od 25. – 29. marta 2024. godine. Cilj navedene posjete  je uvid u uloge organizacija u Bosni i Hercegovini u procesu upravljanja mjerama biosigurnosti i biozaštite na prvoj liniji.

Direktor Hajrić je ovu priliku iskoristio kako bi ministra Heleza, u svojstvu zamjenika predsjedavajuće Vijeća ministara Bosne i Hercegovine, upoznao sa tekućim aktivnostima Agencije za sigurnost hrane Bosne i Hercegovine i pozvao ga na konferenciju koju Agencija organizuje povodom 7. juna, Svjetskog dana sigurnosti hrane.