Studenti APTF posjetili Agenciju za sigurnost hrane Bosne i Hercegovine

Studenti Agronomskog i prehrambeno-tehnološkog fakulteta (APTF) Sveučilišta u Mostaru posjetili su 12. aprila 2024. godine Agenciju za sigurnost hrane Bosne i Hercegovine, gdje su, u sklopu praktične nastave, upoznati s poslovima i ulogom ove institucije u sistemu sigurnosti hrane.

Ova posjeta studenata Agenciji nastavak je dugogodišnje saradnje zasnovane na Sporazumu o naučno-istraživačkoj i stručnoj saradnji koji su dvije institucije potpisale 2016. godine.

U sklopu posjete Agenciji, studenti su upoznati o rizicima porijeklom iz hrane te su im predstavljeni rezultati istraživanja prehrambenih navika stanovništva u Bosni i Hercegovini provedenog uz finansijsku podršku Evropske agencije za sigurnost hrane (EFSA), kao i baza podataka o konzumaciji hrane.

Službenici Agencije prezentirali su i rezultate godišnjih programa kontrole ostataka pesticida u i na hrani biljnog i životinjskog porijekla provedenih u periodu od 2021.do 2023. godine.

Sporazumi o naučno-istraživačkoj i stručnoj saradnji koje je Agencija potpisala s 20 fakulteta iz Bosne i Hercegovine, obuhvataju edukaciju naučnog i stručnog kadra iz oblasti sigurnosti hrane, učešće u zajedničkim naučno-istraživačkim projektima i istraživanjima, kao i razmjenu rezultata naučnih i stručnih istraživanja.