Radno-konsultativni sastanak sa predstavnicima Ministarstva poljoprivrede Republike Hrvatske

Predstavnice Uprave kvalitete hrane i fitosanitarne politike pri Ministarstvu poljoprivrede Republike Hrvatske dr.sci Jelena Đugum, pomoćnica ministra i Patricija Hegedušić, te Krunoslav Dugalić, direktor Hrvatskog centra za poljoprivredu, hranu i selo posjetili su danas Agenciju za sigurnost hrane Bosne i Hercegovine, te održali radno-konsultativni sastanak sa mr.sci Džemilom Hajrićem, direktorom Agencije za sigurnost hrane Bosne i Hercegovine i mr.sci Draganom Brenjom, zamjenikom direktora.

Učesnici sastanka razmijenili su informacije o organizaciji i funkcionisanju sistema sigurnosti hrane u dvjema državama, te razgovarali o trenutnim aktivnostima i mogućnostima saradnje institucija nadležnih za sigurnost hrane u Bosni i Hercegovini i Hrvatskoj.

Obzirom da Hrvatska i Bosna i Hercegovina imaju izuzetno razvijenu trgovinsku razmjenu prehrambenih proizvoda, naglašena je potreba intenzivne komunikacije, osobito u pogledu blagovremene razmjene informacija o rizicima porijeklom iz hrane.

Takođe je razgovarano o iskustvima u procesu registracije oznaka originalnosti, geografskog porijekla i tradicionalnog ugleda hrane, te je ocijenjeno da u ovom segmentu postoji mogućnost značajnijeg unaprjeđenja saradnje u budućem periodu.