Razmatrane mjere zaštite interesa primarnih proizvođača i prerađivača hrane u Bosni i Hercegovini

Dr.sci. Džemil Hajrić, v.d. direktora Agencije za sigurnost hrane Bosne i Hercegovine, učestvovao je 15. jula 2020. godine na sastanku u organizaciji Ministarstva vanjske trgovine i ekonomskih odnosa Bosne i Hercegovine na kojem je razmatrano provođenje službenih kontrola hrane pri uvozu u Bosnu i Hercegovinu te mjere koje je moguće preduzeti s ciljem osiguranja visokog nivoa zaštite zdravlja potrošača, kao i zaštite interesa proizvođača hrane.

Na sastanku kojim je predsjedavao Staša Košarac, ministar vanjske trgovine i ekonomskih odnosa Bosne i Hercegovine, također su učestvovali predstavnici Agencije za nadzor nad tržištem Bosne i Hercegovine, Ureda za veterinarstvo Bosne i Hercegovine, Uprave Bosne i Hercegovine za zaštitu zdravlja bilja te predstavnici inspekcijskih organa entiteta i Brčko distrikta BiH.

Učesnici sastanka opredijeljeni su da, uz poštivanje međunarodnih ugovora te ustavnih i zakonskih nadležnosti u Bosni i Hercegovini, usvajaju i provode mjere kojima će se zaštititi interes domaćih primarnih proizvođača i prerađivača hrane.

Opća pravila o provođenju službenih kontrola hrane u Bosni i Hercegovini propisana su Pravilnikom o službenim kontrolama koje se provode radi verifikacije postupanja u skladu s odredbama propisa o hrani i hrani za životinje te propisa o zdravlju i dobrobiti životinja („Službeni glasnik BiH“, br. 5/13 i 62/17). Navedena pravila primjenjuju se kako bi se potvrdila usklađenost s propisima koji imaju za cilj da:

  • spriječe, eliminiraju ili smanje nivo rizika po ljude i životinje na prihvatljive nivoe, bilo direktno ili putem okoliša i
  • osiguraju poštivanje dobrih trgovinskih odnosa u oblasti hrane i hrane za životinje i zaštite interese potrošača, uključujući i deklariranje hrane i hrane za životinje, kao i druge vrste informacija za potrošače.