Realizacija projekta „Unaprjeđenje sistema sigurnosti hrane u BiH“

Dr.sci. Džemil Hajrić, direktor Agencije za sigurnost hrane Bosne i Hercegovine i Jan Rosmus, tim lider projekta „Unaprjeđenje sistema sigurnosti hrane u BiH“ održali su 18. juna 2019. godine u Sarajevu radno-konsultativni sastanak na kojem su analizirane ključne aktivnosti koje se provode u okviru navedenog projekta.

Projekt „Unaprjeđenje sistema sigurnosti hrane u Bosni i Hercegovini, u dijelu koji realizuje Agencija za sigurnost hrane Bosne i Hercegovine u saradnji sa nadležnim organima entiteta i Brčko distrikta BiH, odnosi se na podršku uspostavljanju pilot sistema za kontrolu aditiva u hrani. To obuhvaća više projektnih aktivnosti kao što su revizija propisa u ovoj oblasti, uvođenje novih metoda laboratorijskih analiza aditiva u hrani, odgovarajuće obuke predstavnika nadležnih inspekcijskih organa i laboratorijskog osoblja te izrada kontrolnog programa za nadzor upotrebe aditiva u hrani.

Projekt je u potpunosti usklađen sa preporukama Evropske komisije u oblasti sigurnosti hrane, a cilj je unaprjeđenje sistema sigurnosti hrane i jačanje uloge nadležnih organa za sigurnost hrane na svim nivoima vlasti u Bosni i Hercegovini. Projekt finansira Češka razvojna agencija, a implementiraju ga Centralni institut za nadzor i kontrolu u poljoprivredi, Brno i Državni veterinarski institut, Prag.

U okviru projekta provedena je analiza potreba za tehničkim opremanjem laboratorija koje učestvuju u projektu te su održane obuke predstavnika nadležnih entitetskih, kantonalnih i inspekcijskih organa Brčko distrikta BiH koji provode službene kontrole aditiva u hrani.

Direktor Agencije za sigurnost hrane Bosne i Hercegovine ocijenio je da su aktivnosti koje se provode u okviru navedenog projekta od izuzetnog značaja te je tim lideru projekta uručio zahvalnicu za podršku sistemu sigurnosti hrane u Bosni i Hercegovini.