Rezultati Programa kontrole ostataka pesticida u i na hrani biljnog porijekla u Bosni i Hercegovini za 2017. godinu

Oko 98% uzoraka hrane analiziranih u okviru Programa kontrole ostataka pesticida u i na hrani biljnog porijekla u Bosni i Hercegovini za 2017. godinu ne sadrži ostatke pesticida ili ih sadrži u tragovima koji su u dozvoljenim granicama.

Procjenom rizika utvrđeno je da je malo vjerovatno da dugotrajna i kratkotrajna izloženost utvrđenim koncentracijama pesticida predstavlja rizik za javno zdravlje te se rizik od izloženosti potrošača ostacima pesticida putem ispitivanih proizvoda može smatrati niskim.

U okviru Programa kontrole ostataka pesticida u i na hrani biljnog porijekla u Bosni i Hercegovini koji je proveden u tri faze tokom 2017. godine uzeto je 105 uzoraka voća, 70 uzoraka povrća i 20 uzoraka ostalih kategorija hrane (voćne kaše za djecu na bazi povrća, pšenica u zrnu/brašno pšenično i kultivirane gljive). Obuhvaćeno je ukupno 20 vrsta proizvoda među kojima su i pet ključnih izvoznih proizvoda biljnog porijekla iz Bosne i Hercegovine (kruška, jabuka, šljiva, kornišon, malina).

Od ukupno 195 analiziranih uzoraka, četiri su sadržavala ostatke pesticida u koncentraciji iznad propisane maksimalno dozvoljene količine (Maximum Residue level, MRL), što ukupno čini 2,05%, a radi se o dva uzorka uvoznog stonog grožđa, te po jednom uzorku domaćih kultivisanih gljiva i domaće šljive.

Kada je u pitanju porijeklo uzoraka, 109 ili 56% analiziranih uzoraka je porijeklom iz Bosne i Hercegovine, dok je 86 ili 44% analiziranih uzoraka iz uvoza.

Ne računajući uzorke koji su sadržavali ostatke pesticida u koncentraciji iznad propisane MRL vrijednosti, kod 60 uzoraka su pronađeni ostaci ispod MRL vrijednosti (u dozvoljenim granicama), a kod 131 uzorka nisu utvrđeni ostaci pesticida.

MRL ne predstavlja sigurnosnu granicu iznad koje je hrana opasna po zdravlje potrošača, jer su MRL vrijednosti postavljene višestruko niže od stvarnih koncentracija pesticida opasnih po zdravlje potrošača (sigurnosni faktori iznose najčešće 1:100). Ipak, svako prekoračenje MRL vrijednosti ukazuje na potrebu:

  • procjene rizika za potrošače tog proizvoda,
  • upozorenja proizvođaču da primjenjuje pesticid u skladu sa dobrom poljoprivrednom praksom, odnosno uputstvima za primjenu pesticida,
  • preporuke inspekcijskim službama da pojačaju kontrolu uzoraka proizvoda kod kojih je analizom utvrđeno prekoračenje MRL kao i proizvođača koji tim proizvodima snabdijevaju tržište.

Sve ove mjere su blagovremeno preduzete, a Vijeće ministara Bosne i Hercegovine je na 129. sjednici održanoj 11. januara 2018. godine usvojilo Izvještaj o provedenom Programu kontrole ostataka pesticida u i na hrani biljnog porijekla u Bosni i Hercegovini za 2017. godinu.